Program & kalender

Anmäl dig till något av årets alla program på Vadstena pilgrimscentrum. Har du en fråga eller något du behöver ändra i anmälan så kontakta Pilgrimscentrum 0143-105 71, pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se

Dagsvandring

25 september 2021 • Vadstena 


Längd: ca 1 mil. Start med Laudes 09.00 och bibelsamtal på PC. Samåkning i bilar till Omberg. Vandring till Heliga Hjärtas Kloster (och tillbaka till bilarna). Medtag matsäck för lunch och fika.
Kläder efter väder och sittunderlägg.

Vandringsledare: Pilgrimskommuniteten.
Kontaktperson: Linnéa Rosenbaum
linnea@rosenbaum.se 0734-402 602Pilgrimsledarkurs

14-17/10 2021 • Vadstena • 2 500 kr,
enkelrumstillägg 300 kr.


Grundkurs i pilgrimstanken - att vara människa på väg - genom historien och idag. Om pilgrimsvägar och mål, utrustning och om praktiska saker att tänka på. Teori varvas med vandringar i Vadstenas omgivningar.

Två dagars teori och två dagars praktik.


Ledare: Hans-Erik Lindström och Rickard Borgenback.

Anmälan senast 23 september

FULLBOKAD

Inställt  Pilgrimsdagar

7-10 oktober 2021 • Vadstena • 2 500 kr


Vi lär känna Heliga Birgitta och Franciskus av Assi något. Vi lever som pilgrimer, delar måltider och enkelt boende på Mariagården och Pilgrimscentrums gästhem.


Tyvärr är arrangemanget inställt.


Pilgrimsretreat

med dagsvandring

2124 oktober 2021 • Vadstena • 2 500 kr


Under några dagar drar vi oss tillbaka. Vi sätter kalender, telefon och arbete åt sidan medan vi söker oss mot de goda källorna: bönen, vandringen, mässan, bibelordet och den inre reflektionen. Under dagarna delar vi både samtal och tystnad med varandra.


Boende sker i enkelrum på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på torsdag kl. 18 och avslutas efter söndagens högmässa.


Ledare: Emma Audas

Anmälan senast 30 september


Finskspråkig pilgrimsledarkurs 
Pyhiinvaelluskoulutus

4 - 6/11 2021 • Vadstena • 2 000 kr


Pyhiinvaelluksen peruskoulutus johdattaa matkalla olemisen teemoihin sekä kirkon historiassa että nykyajassa. Kurssi sisältää käytännön harjoittelua, opastusta pyhiinvaellusten valmisteluun ja rukoushetkien suunnitteluun sekä perehtymistä vaelluksella tarvittavaan varustukseen.

Kouluttaja ja suunnitteluryhmä: Rickard Borgenback, Anna Toivonen, Olli Hallamaa, Martti Paananen, Päivi Pykäläinen.


Ilmoittautuminen viimeistään 14. lokakuuta 2021:


Pilgrimsretreat

- ignatiansk anda

11-15 november 2021 • Vadstena • 2 700 kr


Vi lever i stillhet, rörelse, bön och reflektion kring det yttre klimatet och miljön, hur det påverkar vårt yttre och inre liv. Vi kommer att gemensamt under vår samvaro både vara i tystnad och samtal. Vi bor i enkelrum på Pilgrimscen­trum och Mariagården, äter tillsam­mans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.

Retreatledare: Helena Sundström, sjukhusdiakon. Rickard Borgenback, pilgrimspräst; Helena Sundström samt Sr M Maria och Sr Karin från Birgittasystrarna i Vadstena.


Anmälan senast 21 oktober

FULLBOKAD

Pilgrimsretreat

för män

25-28 november 2021 • Vadstena • 2 500 kr


Vi lever i stillhet, rörelse, bön och reflektion kring det yttre klimatet och miljön, hur det påverkar vårt yttre och inre liv. Vi kommer att gemensamt under vår samvaro både vara i tystnad och samtal. Vi bor i enkelrum på Pilgrimscen­trum och Mariagården, äter tillsam­mans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.


Retreatledare: Peter Halldorf

Kaplan: Emma Audas
Anmälan senast 4 november


Pilgrimsretreat

9-12 december 2021 • Vadstena • 2 500 kr


Under några dagar drar vi oss tillbaka. Vi sätter kalender, telefon och arbete åt sidan medan vi söker oss mot de goda källorna: bönen, vandringen, mässan, bibelordet och den inre reflektionen. Under dagarna delar vi både samtal och tystnad med varandra.


Boende sker i enkelrum på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på torsdag kl. 18 och avslutas efter söndagens högmässa.


Ledare: Emma Audas

Anmälan senast 18 november

FULLBOKAD

Pilgrimsvila för kvinnor

21-23 januari 2022 • Vadstena • 1 100 kr,

enkelrumstillägg 100 kr


Vi delar dagar av tystnad, samtal, promenader, reflektion och bön.

Boende på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på fredag kl. 17 och avslutas på söndag kl. 15.


Retreatledare: Emma Audas

Anmälan senast 3 januari


Tyst retreat för församlingsanställda

10-13 mars 2022 • Vadstena • 3 000/3 500 kr


Tema: ”Älskar du mig?”

Under några dagar drar vi oss tillbaka för att lyssna till det vi hör i tystnaden. Vi sätter kalender, telefon och arbete åt sidan medan vi söker oss mot de goda källorna: bönen, mässan, bibelordet och den inre reflektionen som inte blir avbruten.


Vi bor i enkelrum på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på torsdag kl. 18 och avslutas efter söndagens högmässa (ca kl. 13.30).


Retreatledare: Emma Audas

Avgift: 3000 kr (inkl. kost och logi) för anställda inom Linköpings stift. 3500 kr (inkl. kost och logi) för anställda från andra stift/samfund.


Anmälan senast 17 februari


Tyst retreat i djupfastan

7-10 april 2022 • Vadstena • 3 250 kr


Tema: ”Se, vi går upp till Jerusalem”

I tystnad och bön förbereder vi oss för stilla veckans händelser. Vi sätter kalender, telefon och arbete åt sidan och ger i stället utrymme åt bönen, mässan och bibelordet.


Boende i enkelrum på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på torsdag kl. 18 och avslutas efter söndagens högmässa (ca kl. 13.30).


Retreatledare: Emma Audas

Avgift: 3250 kr (inkl. kost och logi)


Anmälan senast 17 mars


 Suomenkielinen retriitti

Finskspråkig retreat

21-24/4 2022 • Vadstena • 2500 kr


Retriitti kutsuu hengähtämään oman sisäisen elämän äärelle. Kulje rauhassa kohti kevään valoa. Hiljentymistä ja hengähtämistä tukevat luostariperinteestä nousevat rukoushetket ja meditaatiot, virikepuheet ja ehtoollisen vietto. Hiljaisuuden retriitti luo tilaa sille, että mieli avautuu kohtaamaan olennaisimman elämässä. Ohjelma on väljä ja jättää tilaa ulkoilulle, nukkumiselle, lukemiselle ja kiireettömille aterioille valmiista ruokapöydästä. Jokaisella osallistujalla on oma huone Mariagårdenissa.


Tiedustelut: Anna Toivonen, anna.toivonen@svenskakyrkan.se, Pilgrimscentrum, tel. 0143-10571. Suunnitteluryhmä: Päivi Pykäläinen, Martti Paananen, Olli Hallamaa ja Anna Toivonen.


Ilmoittautuminen viim. 1. huhtikuuta

Vandringsretreat

för unga vuxna

(20-40 år)

5-8 maj 2022 • Vadstena • 2750/1750 kr


Välkommen att tillsammans med andra unga vuxna ägna några dagar åt samtal, vandring och reflektion!


Vi möts i Vadstena på torsdag kväll kl. 18 och övernattar på Mariagården och Pilgrimscentrum. På fredag och lördag vandrar vi längs den vackra klosterleden, från Alvastra till Vadstena, med enkel övernattning längs vägen. På lördag kväll når vi vårt mål, Klosterkyrkan i Vadstena, och övernattar till söndagen på Mariagården och Pilgrimscentrum. Vandringsretreaten avslutas på söndag ca kl. 13 efter högmässa i Klosterkyrkan.


Under fredagen och lördagen vandrar vi sammanlagt närmare 40 kilometer, men du behöver inte vara en van vandrare för att komma med.


Ledare: Emma Audas

Avgift: 2750 kr (inkl. kost, logi och transport). Studerandepris: 1750 kr (inkl. kost, logi och transport)


Anmälan senast 14 april


Pilgrimsledarkurs

12-15 maj 2022 • Vadstena • 2 800 kr,
enkelrumstillägg 300 kr.


Grundkurs i pilgrimstanken - att vara människa på väg - genom historien och idag. Om pilgrimsvägar och mål, utrustning och om praktiska saker att tänka på. Teori varvas med vandringar i Vadstenas omgivningar.

Två dagars teori och två dagars praktik.


Ledare: Rickard Borgenback.

Anmälan senast 21 april


Pilgrimsvandring

i sommartid

16-19 juni 2022 • Vadstena med omnejd• 3000 kr


Välkommen att tillsammans med andra leva pilgrimsliv med vandring, samtal och bön.


På torsdagen kl. 12 möts vi i Ödeshög och inleder vår vandring i riktning mot Vadstena. På fredagen och lördagen vandrar vi längs den vackra klosterleden, för att på lördag kväll nå vårt mål, Klosterkyrkan i Vadstena. Natten till söndag bor vi på Mariagården och Pilgrimscentrum. Vandringen avslutas på söndag ca kl. 13 efter högmässa i Klosterkyrkan.


Vandringens längd: ca 45 kilometer

(torsdag 13 km, fredag 16 km, lördag 16 km)


Ledare: Emma Audas

Anmälan senast 26 maj