Boken - Katarinaleden

I boken Katarinaleden får du lära känna Sankta Katarina, Heliga Birgittas dotter - en fascinerande, viljestark människa. Katarinaleden är inte en märkt led men med bokens hjälp går det att på egen hand lägga upp en vandring och besöka de olika historiska platser som är kopplade till Sankta Katarinas liv. 


Heliga Birgitta dotter Katarina levde sitt liv i skuggan av sin karismatiska mor. De levde inte i kloster, men levde ett klosterliv i Rom under 25 år med bön, lydnad, kyskhet och fattigdom enligt den ordning som Birgitta hade nedtecknat efter inspiration från Kristus. Efter moderns död kunde Katarina träda fram som en andlig ledare med stor egen viljestyrka och lyskraft. Katarina var ett ljus för sin samtid. Hon hade "nycklarna" till det praktiska klosterlivet i Vadstena efter alla år tillsammans med modern i Rom. Hon blev i praktiken den första abbedissan i Vadstena och visade klosterfolket vägen med sitt ljus. Mirakel skedde när man bad om Katarinas förböner.


Katarina blev känd och beundrad av sin samtid. Hon bidrog också långt efter sin död 1381 till att pilgrimer dogs till Vadstena i stort antal fram till dess att klostren förbjöds och stängdes under reformationen. 


Katarina avbildas i konsten med tre attribut, liljestängeln, lampan och hinden. Du får Sankta Katarina till färdkamrat på Katarinaleden från Riseberga kloster till Vadstena eller pà en upptäcktsfärd med cykel, bil eller buss till de historiska platserna Riseberga, Olshammar, Medevi, Övralid och Vadstena.