Mariarundan
på Omberg

Överallt på jorden finns heliga berg. I Östergötland heter det berget Omberg. Välkommen till den nya Mariarundan. En rundslinga där du kan pilgrimsvandra i Guds skapelse såsom den är oss given. Som följeslagare har du med dig Herrens och vår moder Maria. 

MARIARUNDAN I KORTHET

  • Total längd: 8 km
  • Ställen för mat och boende: Finns på kartan nedan
  • Mer information: Mer info finns även på ostgotaleden.se

KARTA ÖVER MARIARUNDAN PÅ OMBERG

Kartan är ett planeringsverktyg och bör inte ersätta fysisk karta och kompass, då avvikelser kan förekomma. Tjänsten driftas av Naturkartan. Observera att ledinformationen ägs och uppdateras av respektive ledhuvudman (ex. kommun eller länsstyrelse).

Se och göra längs leden

Omberg ligger i Östergötland vid Vätterns strand och är landets artrikaste skogslandskap med många sällsynta naturmiljöer. Den vackra bokskogen i sluttningen ner mot Vättern, jätteekarna i beteslandskapet och de färgsprakande slåtterängarna är några av dem. En milslång rasbrant med naturskogar sätter också stor prägel på landskapet. Du kan njuta av den fantastiska utsikten från Hjässan - Ombergs högsta punkt - och vandra bland jätteekar och månghundraåriga granar eller låta dig fängslas av de vackra orkidéerna som finns i Ombergs många kalkkärr.


Arrangerade pilgrimsvandringar

  • Inga i dagsläget.


Hitta till leden
Du kan ta dig till Omberg med hjälp av Östgötatrafiken.

FÖR DEN INRE VANDRINGEN

Pilgrimskransen

Pilgrimskransen är ett pärlarmband med sju olika pärlor som symboliserar pilgrimens sju nykelord. Pilgrimskransen togs särskillt fram för fransiskusleden men har blivit ett kärt pilgrimsattribut för pilgrimer runt hela norden. De sju nyckelorden har i armbandet olika färger: 


FRIHET-VIT,

ENKELHET-LILA,

TYSTNAD- BLÅ,

BYKYMMERSLÖSHET-GRÖN, 

LÅNGSAMHET-GUL,

ANDLIGHET-ORANGE,

DELANDE-RÖD.


Armbandet levereras i en liten tygpåse med tillhörande bok. När du köper armbandet stöder du också de ofrivilliga pilgrimerna (flyktingar) genom att behållningen går till pilgrimsdiakoni och till UNHCR:s flyktingarbete. Armbandet kostar 50:- ( 15:- till UNHCR och 15:- till pilgrimsdiakoni). Pilgrimens krans kan köpas i vår webbutik.