Pilgrimscentrum i Vadstena

Klostergatan 7 • 592 30 Vadstena


Telefon 0143–105 71
pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se


Öppet
Måndag – fredag 8.00–16.00

Pilgrimscentrum i Vadstena drivs av Svenska kyrkan Linköpings stift, och
är en ekumenisk mötesplats för människor på väg.

Pilgrimscentrum söker Pilgrimspräst

Vi söker en pilgrimspräst, som tillsammans med övriga i arbetslaget med glädje och energi vill sprida evangeliet och pilgrimstanken.

Läs mer här

Boken om Sankta Katarina och boken Katarinaleden
”Lagom till midsommar kommer Pilgrimscentrums bok om Sankta Katarina som också är en guidebok för Katarinaleden från Medevi Brunn till Vadstena. I boken får du lära känna Sankta Katarina, heliga Birgittas dotter, en fascinerande, viljestark människa. Katarina var ett ljus för sin samtid och blev känd och beundrad. Hon hade ”nycklarna” till det praktiska klosterlivet i Vadstena efter 25 år tillsammans med modern Birgitta i Rom och blev i praktiken den första abbedissan i Vadstena kloster.
 
Katarina avbildas i konsten med tre attribut, liljestängeln, lampan och hinden.
 
Du får också Sankta Katarina till färdkamrat på Katarinaleden från Riseberga kloster till Vadstena eller på en upptäcktsfärd med cykel, bil eller buss till de historiska platserna Riseberga, Olshammar, Medevi, Övralid och Vadstena.
 
Boken säljs i Pilgrimscentrums shop och på turistbyråerna i Vadstena och Motala. Den finns också att ladda ner i pdf-format här.”
 

Boken om den heliga Birgitta och Birgittaleden 
visar mig pilgrimsvägen till Vadstena. Bokens reflektioner i den heliga Birgittas anda kan också vara ett sätt för mig att finna vägen för min livsvandring.

Boken kostar 75 kr. Den finns på Pilgrimscentrum och i kyrkor och turistbyråer längs med Birgittaleden. Den går också att ladda ner gratis.

Ny digital pilgrimsguide för Birgittaleden

Nu finns Birgittaleden från Linköping till Vadstena digitalt på ännu en plattform, paxwalk.com, som är kopplad till den internationella sajten outdooractive.com.

Läs mer här och kom gärna med synpunkter och förslag!

Vad är en Pilgrim ?

Pilgrimsmotivet finns sedan mycket lång tid tillbaka i nästan alla kulturer och religioner. Att ge sig ut på Pilgrimsvandring eller vallfärd. Många vill fördjupa en relation till sig själv andra och Gud. En del vill berätta om livets djupare värden och kanske göra sig tillgänglig för oplanerade möten i nya sammanhang.

Vadstena, den heliga Birgitta och Pilgrimscentrum

Kom till Pilgrimsteologiskt seminarium – Dela för att hela – 6-8 februari 2019

Med det temat vill vi inbjuda till reflektion över pilgrimslivets insida. Drivkraften inspirerar oss till ord och handling och låter oss ta emot utmaningen - dela för att hela.

Läs mer här.

Pilgrimsvila -
bara vara en dag
Ta vara på möjligheten att komma iväg en dag och var med i vår bönrytm här på Pilgrimscentrum.

Mer info

Pilgrimscentrums retreatgård Mariagården

Mariagården i Vadstena är Pilgrimscentrums retreatgård. Sedan Stadsmissionens behandlingshem på Mariagården upphört hyr nu Birgittasystrarna ut Mariagården till Pilgrimscentrum.

Pilgrimscentrum vill  genom Mariagårdens boende  kunna erbjuda en retreatmiljö som uppmuntrar till gemenskap och samtidigt ger plats till egen reflektion och eftertanke. Detta sammantaget kan ge en pilgrimskänsla som skapar möjlighet till fördjupning.

Läs mer här.

104

Brittsommar när den är som bäst! Pilgrimsvandring på Birgittadagen. Obeskrivligt vackert. #pilgrimscentrum #omberg