PC symbol färg
Måndag  9 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 80 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.00 Vandring i Klosterområdets 800-åriga trädgårdar. Start Örtagården
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka


Tisdag 10 juli
Pilgrimsutflykt (se anslag vid Pilgrimscentrum och Facebook). Anmälan Pilgrimscentrum.
Medtag matsäck. Start från Pilgrimscentrum kl.17.00
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. (80 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.00 Pilgrimsutflykt, info se ovan.
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Onsdag 11 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 S:ta Birgitta läser ur sina uppenbarelser, Gräsgården vid Klostermuseet
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Sommaryoga vid Pilgrimscentrums trädgård.
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
 20.00 Kammarkonsert Vadstena Akademin, Dormitoriet Sancta Birgitta Klostermuseum

Torsdag 12 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa med sånger från Taizé, Mariagårdens kapell.
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka


Fredag 13 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 80 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Lördag  14 juli
08.00 Pilgrimsmässa.  Mariagårdens kapell
09.00 Laudes (morgonbön), Mariagårdens kapell
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Mariagårdens kapell
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka


Söndag 15  juli
10.00 Romersk-katolsk Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
11.00 Högmässa, Vadstena klosterkyrkan.
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers+
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Öppettider:
Vadstena Klosterkyrkan:

Må-fr kl. 8.00-19.00, lö-sö kl. 9.00-19.00
Pilgrimscentrum:
Ti- lö kl. 8.00-16.00
S:ta Birgittas Kloster bod:
Må-lö kl.13.00- 15.30 (ev. ändring)
S:ta Birgittas Klostermuseum:
Dagligen kl.10.00-17.30
Vadstena Turistbyrån:
Dagligen kl.10.00-18.00

Annat att göra under pilgrimssommar
 
”En vandring för inre och yttre välbefinnande”
Tycklingestigen med meditationer. Folder och karta på Pilgrimscentrum
 
Pilgrimsutflykt
Tisdag kl.17.00. För mer info. pilgrimscentrums anslagstavla och Facebook
 
Sommaryoga
Onsdag kl.18.00-19.15 trädgård nedanför Pilgrimscentrum. Ingen kostnad.
 
Shakespeare på Gräsgården Föreställning: ”Två adelsmän från Verona”
4-29 juli, onsdag- söndag kl.18.30. För mer info. Shpg.se och Facebook
 
Gamla Teatern i Vadstena
“Riddartornet”  
Föreställningar 5, 6 och 8 juli.
För mer info. www.vadstena-akademin.org och Facebook