PC symbol färg
Måndag 23 juli
Den heliga Birgittas himmelska födelsedag
07.15 Matutin och Laudes SSB, Vadstena klosterkyrka
08.30 Högmässa SSB, Vadstena klosterkyrka
10.00 Romersk-katolsk Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
10.15 Pilgrimsvandring ” Heliga Birgitta”. ca 1h. Start vid Pilgrimscentrum
12.00 Sext SSB (Birgittaofficiet), ”Linnè möter Birgitta”. Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 70 kr/pers.
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 70 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Vesper SSB (Birgittaofficiets andra), Vadstena klosterkyrka.
19.00 Högtidsgudstjänst, SSB, därefter Completorium, (Birgittaofficiet). Procession till den heliga Birgittas skrin. Läsning om den heliga Birgittas sista stunder, Vadstena klosterkyrka

Tisdag  24 juli
Pilgrimsutflykt (se anslag vid Pilgrimscentrum och facebook). Anmälan Pilgrimscentrum. Medtag matsäck. Start från Pilgrimscentrum kl.17.00
08.00 Pilgrimsmässa. Mariagårdens kapell
08.00 Laudes SSB, Vadstena klosterkyrka
08.30 Requiemmässa SSB, Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Mariagårdens kapell
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. (80 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Mariagårdens kapell
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.00 Pilgrimsutflykt
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Onsdag  25 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 S:ta Birgitta läser ur sina uppenbarelser, Gräsgården vid Klostermuseet
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Sommaryoga vid Pilgrimscentrums trädgård.
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Torsdag 26 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa med sånger från Taizé, Mariagårdens kapell.
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
20.00 Rhythm Art Duo 25 år
–  Daniel Berg & Fredrik Duvling, slagverk och marimba.

Fredag 27 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 80 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Lördag  28 juli
08.00 Pilgrimsvandring med mässa. Mariagårdens kapell
09.00 Laudes (morgonbön), Mariagårdens kapell
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Mariagårdens kapell
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Söndag 29 juli
10.00 Romersk-katolsk Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
11.00 Högmässa, Vadstena klosterkyrkan.
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.30 Vesper, Klosterkyrkan
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Öppettider:
Vadstena Klosterkyrkan:

Må-fr kl. 8.00-19.00, lö-sö kl. 9.00-19.00
Pilgrimscentrum:
Ti- lö kl. 8.00-16.00
S:ta Birgittas Kloster bod:
Må-lö kl.13.00- 15.30 (ev. ändring)
S:ta Birgittas Klostermuseum:
Dagligen kl.10.00-17.30
Vadstena Turistbyrån:
Dagligen kl.10.00-18.00

Annat att göra under pilgrimssommar
 
”En vandring för inre och yttre välbefinnande”
Tycklingestigen med meditationer.
Folder och karta på Pilgrimscentrum
 
Pilgrimsutflykt
Tisdag kl.17.00. För mer info. pilgrimscentrums anslagstavla och Facebook
 
Sommaryoga
Onsdag kl.18.00-19.15 trädgård nedanför Pilgrimscentrum. Ingen kostnad.
 
Shakespeare på Gräsgården Föreställning: ”Två adelsmän från Verona”
4-29 juli, onsdag- söndag kl.18.30. För mer info. Shpg.se och Facebook
 
”Heliga Birgittas himmelska födelsedag”
Pilgrimsvandring:
Alvastra – Vadstena 21-24/7.