PC symbol färg
Måndag 2 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 80 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Trivselkväll i örtagården. Vi trivs och gör örtagården trivsam för andra!
Medtag fikakorg                  
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Tisdag 3 juli
Pilgrimsutflykt (se anslag vid Pilgrimscentrum och facebook). Anmälan på Pilgrimscentrum.
Medtag matsäck. Start från Pilgrimscentrum kl.17.00
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. (80 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.00 Pilgrimsutflykt, info se ovan
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Onsdag  4 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 S:ta Birgitta läser ur sina uppenbarelser, Gräsgården vid Klostermuseet
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Sommaryoga vid Pilgrimscentrums trädgård.
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Torsdag 5 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa med sånger från Taizé, Mariagårdens kapell.
19.30 Bön för kristnas enhet, S:ta Birgittas kyrka därefter completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka.
20.00 Orgelmusikens mästare – Anonymus, Byrd, Bach och Liszt, Vadstena klosterkyrka. Bengt Tribukait orgel.

Fredag 6 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 80 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Lördag  7 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Mariagårdens kapell
09.00 Laudes (morgonbön), Mariagårdens kapell
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Mariagårdens kapell
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Söndag 8  juli
10.00 Romersk-katolsk Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
11.00 Högmässa, Vadstena klosterkyrkan.
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Öppettider:
Vadstena Klosterkyrkan:

Må-fr kl. 8.00-19.00, lö-sö kl. 9.00-19.00
Pilgrimscentrum:
Ti- lö kl. 8.00-16.00
S:ta Birgittas Kloster bod:
Må-lö kl.13.00- 15.30 (ev. ändring)
S:ta Birgittas Klostermuseum:
Dagligen kl.10.00-17.30
Vadstena Turistbyrån:
Dagligen kl.10.00-18.00

Annat att göra under pilgrimssommar
 
”En vandring för inre och yttre välbefinnande”
Tycklingestigen med meditationer. Folder och karta på Pilgrimscentrum
 
Pilgrimsutflykt
Tisdag kl.18.00. För mer info. pilgrimscentrums anslagstavla och Facebook
 
Sommaryoga
Onsdag kl.18.00-19.15 trädgård nedanför Pilgrimscentrum. Ingen kostnad.
 
Shakespeare på Gräsgården Föreställning: ”Två adelsmän från Verona”
4-29 juli, onsdag- söndag kl.18.30. För mer info. Shpg.se och Facebook
 
Gamla Teatern i Vadstena
“Riddartornet”  
Föreställningar 5, 6 och 8 juli.
För mer info. www.vadstena-akademin.org och Facebook