PC symbol färg
Måndag 16 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 80 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.00 Vandring i Klosterområdets 800-åriga trädgårdar. Start Örtagården
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.30 Trivselkväll i Örtagården. Vi trivs och gör Örtagården trivsam för andra! Medtag fikakorg!
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Tisdag 17 juli
Pilgrimsutflykt (se anslag vid pilgrimscentrum och Facebook). Anmälan pilgrimscentrum.
Medtag matsäck. Start från Pilgrimscentrum kl.17.00
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. (80 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.00 Pilgrimsutflykt, se info föregående sida.
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Onsdag 18 juli
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 S:ta Birgitta läser ur sina uppenbarelser, Gräsgården vid Klostermuseet
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Sommaryoga vid Pilgrimscentrums trädgård.
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Torsdag 19 juli
Pilgrimsvandring från Ulfåsa till Vadstena:
Kl.07.30 Laudes i ruinen vid Birgittas udde, Ulfåsa. Därefter pilgrimsvandring (57:e gången) 25 km till Vadstena. Mässa i Asks kyrka ca kl. 9.30. Abonnerad buss utan avgift avgår kl. 6.45 och 9.00 från Rödtornet, Vadstena. De som inte är med i pilgrimsvandringen men önskar deltaga i mässan kan följa med bussen 9.00. Efter mässan går bussen tillbaka till Vadstena.
Anmälan om deltagande senast den 10 juli till Gunilla och Kennerth Sjösten, Furås, Apelgård, 592 92 Vadstena, tel. 0142-700 52, e-post gunilla.sjosten2@gmail.com
08.00 Pilgrimsmässa. Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Mariagårdens kapell
09.00 Mässa SSB, Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmässa, med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Mariagårdens kapell
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa med sånger från Taizé, Mariagårdens kapell.
18.00 Vesper med predikan.
20.00 Du hade mig kär - svenska romanser, Vadstena Klosterkyrka
David Risberg baryton, Ludvig Nilsson piano.
21.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka


Fredag  20 juli
08.00 Pilgrimsmässa Mariagårdens kapell
08.00 Laudes, SSB, Vadstena klosterkyrka
08.30 Mässa SSB, Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Mariagårdens kapell
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 80 kr/pers.
12.00 Sext (middagsbön), Mariagårdens kapell
12.00 Sext SSB, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Mariagårdens kapell
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Predikan, därefter vesper, SSB, Vadstena klosterkyrka
18.00 Församlingsmässa, Mariagårdens Kapell  
19.00 Completorium, SSB, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Lördag 21 juli
Pilgrimsvandring Alvastra – Vadstena 21-24/7 med målet 23/7 ”Heliga Birgittas himmelska födelsedag”. Anmälan Pilgrimscentrum 0143-150 71
08.00 Pilgrimsmässa Mariagårdens kapell
08.00 Laudes SSB, Vadstena klosterkyrka
08.30 Mässa SSB, Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (morgonbön), Mariagårdens kapell
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
12.00 Sext (middagsbön), Mariagårdens kapell
12.00 Sext SSB, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
15.00 Vesper (eftermiddagsbön), Mariagårdens kapell
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Predikan, därefter vesper, SSB, Vadstena klosterkyrka
19.00 Completorium SSB, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Söndag 22  juli
07.30 Laudes, SSB, Vadstena klosterkyrka
10.00 Romersk-katolsk Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
11.00 Högmässa, Vadstena klosterkyrkan.
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers.
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 80 kr/pers
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.30 Vesper, Klosterkyrkan
18.00 Procession därefter vesper SSB, Vadstena Klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
 
Öppettider:
Vadstena Klosterkyrkan:

Må-fr kl. 8.00-19.00, lö-sö kl. 9.00-19.00
Pilgrimscentrum:
Ti- lö kl. 8.00-16.00
S:ta Birgittas Kloster bod:
Må-lö kl.13.00- 15.30 (ev. ändring)
S:ta Birgittas Klostermuseum:
Dagligen kl.10.00-17.30
Vadstena Turistbyrån:
Dagligen kl.10.00-18.00

Annat att göra under pilgrimssommar
 
”En vandring för inre och yttre välbefinnande”
Tycklingestigen med meditationer. Folder och karta på Pilgrimscentrum
 
Pilgrimsutflykt
Tisdag kl.17.00. För mer info. pilgrimscentrums anslagstavla och Facebook
 
Sommaryoga
Onsdag kl.18.00-19.15 trädgård nedanför Pilgrimscentrum. Ingen kostnad.
 
Shakespeare på Gräsgården Föreställning: ”Två adelsmän från Verona”
4-29 juli, onsdag- söndag kl.18.30. För mer info. Shpg.se och Facebook
 
Gamla Teatern i Vadstena
“Riddartornet”  
Föreställningar 5, 6 och 8 juli.
För mer info. www.vadstena-akademin.org och Facebook

”Heliga Birgittas himmelska födelsedag”
Pilgrimsvandring:
Alvastra – Vadstena 21-24/7.