PC symbol färg

Bokningsvillkor

Anmälan till våra arrangemang sker via vår hemsida.

Betalning sker med kort vid anmälan, eller via faktura. Välj betalningssätt i listan vid anmälan. Fakturering kan ske före eller efter arrangemanget.

Mer information mailas ut ca 2 veckor innan arrangemangets start.

Avbokningsregler:
• Vid avbokning fram till 14 dagar före start ingen kostnad.
• Vid avbokning 14-7 dagar före start tas halv kostnad ut.
• Vid avbokning senare än 7 dagar före start debiteras hel kostnad, om inte läkarintyg kan uppvisas.

Är det något du undrar över, eller något du behöver ändra i anmälan så kontakta Pilgrimscentrum 0143-105 71, pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
 

Retreater

Vår retreatgård heter Mariagården
och är en del av det ursprungliga Birgittinska klostret i Vadstena och ägs av Birgittasystrarna. Under en lång tid var det också kloster-miljö för Mariadöttrarna, som numera har sitt Heliga Hjärtas Kloster. Nu disponerar Pilgrimscentrum Mariagården och i samverkan med Birgittasystrarna inbjuder vi till en gård speciellt avskild för retreat och bön.

”Retreat” betyder att dra sig tillbaka för en tid. Få tid att tänka, att vila, att lyssna inåt och uppåt mer än utåt. Tystnad är en viktig del i retreaten. Kanske upptäcker vi de goda tankarna vi bär på, kanske får vi ro att tänka klart om det som är viktigt för oss. Kanske erfar vi Jesu inbjudan: ”Kom, följ mig… och vila…” (Mark 6). Men retreaten har också en kallelse inbyggd: ”Följ mig och gå ut…” (Matt 28). Vi ska återvända till vardagsvandringen och då tar vi med oss Jesu ord: ”Jag är med er…”
    Varje retreat har ett tema som präglar de ledda meditationerna.
    Retreaterna startar dag 1 under sen eftermiddag och avslutas under eftermiddagen dag 4. Mässan firas dagligen. Möjlighet till enskilt samtal om vad som helst finns, liksom möjlighet att gå till bikt. - Tyvärr är inte retreatgården handikappanpassad.

Vi inbjuder till dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön.
Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

PILGRIMSVILA
- med Heliga danser

11-14 juni 2020 • Vadstena • 2 020 kr

Tillsammans tillbringar vi några dagar i dans och glädje på Mariagården i Vad­stena. Tema för dagarna är ”Helig mark” Vi söker nya insikter genom vila, heliga danser, färg och form och pilgrimsvandring. Vi sover i enkelrum i på Mariagården och Pilgrimscentrum.

Anmälan senast 28 maj

PILGRIMSVANDRING
endagsvandring med övernattning

Pilgrimssommar 2020 • Vadstena • 500 kr

Prova på pilgrimsvandring med övernattning
( ca 17 km) onsdag - torsdag under pilgrimssommar. Det startar med Pilgrimsmässa i Klosterkyrka kl.17, därefter avfärd till Rogslösa församlingshem och kyrka, för mat, gemenskap och övernattning. Pilgrimsvandring under torsdag till Vadstena.

Anmälan senast måndagen innan

PILGRIMSVANDRING

20-24 juli 2020 • Ödeshög • 2 020 kr

Birgittavandring från Ödeshög till Vadstena. Vi anländer till Birgittadagen och deltar i högtidsgudstjänsten i Klosterkyrkan. Vi lever som pilgrimer, delar måltid och enkelt boende.

Anmälan senast 6 juli

PILGRIMSRETREAT
med klimat-tema

17-20 september 2020 • Vadstena • 2 020 kr

Dagar i stillhet, rörelse, bön och reflektion kring det yttre klimatet och miljön, hur det påverkar vårt yttre och inre liv. Vi kommer att gemensamt under vår samvaro både vara i tystnad och samtal. Vi bor i enkelrum på Pilgrimscen­trum och Mariagården, äter tillsam­mans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.

Anmälan senast 3 september

PILGRIMSDAGAR

2-4 oktober 2020 • Vadstena • 1 500 kr/
enkelrumstillägg 300 kr.

Den heliga Birgitta och den helige Franciskus får vara mönster för oss under några dagar i Vadstena. Vi vandrar, ber och samtalar med varandra.

Anmälan senast 18 september

PILGRIMSRETREAT
i ignatiansk anda

5-8 november 2020 • Vadstena • 2 020 kr

Dagarna delar vi i tystnad, stillhet, rörelse, reflektion och bön. Under denna pilgrimsretreat mediterar du över bibeltexter och det finns bokade enskilda samtal med präst/ diakon/Birgittasyster.
Vi bor i enkelrum på Pilgrimscen­trum och Mariagården, äter tillsam­mans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.

Anmälan senast 22 oktober

PILGRIMSRETREAT
-måla ditt iotakors

19-22 november 2020 • Vadstena • 2 020 kr

Iotakors har sitt ursprung i koptiska kyrkan. Dagarna delar vi i tystnad, stillhet, rörelse, reflektion och bön.
Vi bor i enkelrum på Pilgrimscen­trum och Mariagården, äter tillsam­mans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.

Retreatledare Gunnar Lind

Anmälan senast 5 november

PILGRIMSRETREAT
- med tidegärden i fokus

3-6 december 2020 • Vadstena • 2 020 kr

Dagarna delar vi i tystnad stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum på Pilgrimscen­trum och Mariagården, äter tillsam­mans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.

Anmälan senast 19 november