PC symbol färg

Bokningsvillkor

Anmälan till våra arrangemang sker via vår hemsida.

Betalning sker med kort vid anmälan, eller via faktura. Välj betalningssätt i listan vid anmälan. Fakturering kan ske före eller efter arrangemanget.

Mer information mailas ut ca 2 veckor innan arrangemangets start.

Avbokningsregler:
• Vid avbokning fram till 14 dagar före start ingen kostnad.
• Vid avbokning 14-7 dagar före start tas halv kostnad ut.
• Vid avbokning senare än 7 dagar före start debiteras hel kostnad, om inte läkarintyg kan uppvisas.

Är det något du undrar över, eller något du behöver ändra i anmälan så kontakta Pilgrimscentrum 0143-105 71, pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
 

Retreater

Vår retreatgård heter Mariagården
och är en del av det ursprungliga Birgittinska klostret i Vadstena och ägs av Birgittasystrarna. Under en lång tid var det också kloster-miljö för Mariadöttrarna, som numera har sitt Heliga Hjärtas Kloster. Nu disponerar Pilgrimscentrum Mariagården och i samverkan med Birgittasystrarna inbjuder vi till en gård speciellt avskild för retreat och bön.

”Retreat” betyder att dra sig tillbaka för en tid. Få tid att tänka, att vila, att lyssna inåt och uppåt mer än utåt. Tystnad är en viktig del i retreaten. Kanske upptäcker vi de goda tankarna vi bär på, kanske får vi ro att tänka klart om det som är viktigt för oss. Kanske erfar vi Jesu inbjudan: ”Kom, följ mig… och vila…” (Mark 6). Men retreaten har också en kallelse inbyggd: ”Följ mig och gå ut…” (Matt 28). Vi ska återvända till vardagsvandringen och då tar vi med oss Jesu ord: ”Jag är med er…”
    Varje retreat har ett tema som präglar de ledda meditationerna.
    Retreaterna startar dag 1 under sen eftermiddag och avslutas under eftermiddagen dag 4. Mässan firas dagligen. Möjlighet till enskilt samtal om vad som helst finns, liksom möjlighet att gå till bikt. - Tyvärr är inte retreatgården handikappanpassad.

Vi inbjuder till dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön.
Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

DAGSVANDRING

17 april 2021 • Vadstena 

Längd: ca 1 mil. Start med Laudes 09.00 och bibelsamtal på PC. Samåkning i bilar till Omberg. Vandring till Heliga Hjärtas Kloster (och tillbaka till bilarna).
Medtag matsäck för lunch och fika.
Kläder efter väder och sittunderlägg.

Vandringsledare: Pilgrimskommuniteten.
Kontaktperson: Linnéa Rosenbaum linnea@rosenbaum.se 0734-402 602

PILGRIMSLEDARKURS

22-25 april 2021 • Vadstena • 2 500 kr
enkelrumstillägg 300 kr.

Grundkurs i pilgrimstanken - att vara människa på väg - genom historien och idag. Om pilgrimsvägar och mål, utrustning och om praktiska saker att tänka på. Teori varvas med vandringar i Vadstenas omgivningar. Två dagars teori och två dagars praktik.

Anmälan senast 1 april, kursen är nu fullbokad och även reservlistan, så därför går det inte att anmäla sig.

PILGRIMSRITT

7-9 maj 2021 • Vadstena • 4 500 kr

Enkel övernattning i församlingshem. Vi besöker medeltida kyrkor i Vadstenas närhet och rider på Östgötaslätten och på Omberg. Ridvana krävs.

Anmälan senast 16 april

PILGRIMSVANDRING

13-16 maj 2021 • Vadstena • 2 500 kr

Tillsammans tillbringar vi några dagar på vandring längs Birgittaleden.
Vi lever som pilgrimer, delar måltider och enkelt boende.

Anmälan senast 22 april

PILGRIMSVILA
heliga dansdagar

10-13 juni 2021 • Vadstena • 2 500 kr
enkelrumstillägg 300 kr.

Tillsammans tillbringar vi några dagar i dans och glädje på Mariagården i Vadstena.
Vi söker nya insikter genom vila, heliga danser och pilgrimsvandring. Vi sover enkelt på Pilgrimscentrum och Mariagården.

Anmälan senast 20 maj

PILGRIMSVILA
med klimattema

16-19 september 2021 • Vadstena • 2 500 kr
enkelrumstillägg 300 kr.

Vi lever i stillhet, rörelse, bön och reflektion kring det yttre klimatet och miljön, hur det påverkar vårt yttre och inre liv. Vi kommer att gemensamt under vår samvaro både vara i tystnad och samtal. Vi bor i enkelrum på Pilgrimscen­trum och Mariagården, äter tillsam­mans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.

Anmälan senast 26 augusti

PILGRIMSLEDARKURS

14-17/10 2021 • Vadstena • 2 500 kr
enkelrumstillägg 300 kr.

Grundkurs i pilgrimstanken - att vara människa på väg - genom historien och idag. Om pilgrimsvägar och mål, utrustning och om praktiska saker att tänka på. Teori varvas med vandringar i Vadstenas omgivningar. Två dagars teori och två dagars praktik.

Anmälan senast 23 september

PILGRIMSDAGAR

7-10 oktober 2021 • Vadstena • 2 500 kr

Vi lär känna Heliga Birgitta och Franciskus av Assi något. Vi lever som pilgrimer, delar måltider och enkelt boende på Mariagården och Pilgrimscentrums gästhem.

Anmälan senast 23 september

PILGRIMSRETREAT

21-24 oktober 2021 • Vadstena • 2 500 kr

Vi lever i stillhet, rörelse, bön och reflektion kring det yttre klimatet och miljön, hur det påverkar vårt yttre och inre liv. Vi kommer att gemensamt under vår samvaro både vara i tystnad och samtal. Vi bor i enkelrum på Pilgrimscen­trum och Mariagården, äter tillsam­mans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.

Anmälan senast 30 september

PILGRIMSRETREAT
- ignatiansk anda

11-15 november 2021 • Vadstena • 2 700 kr

Vi lever i stillhet, rörelse, bön och reflektion kring det yttre klimatet och miljön, hur det påverkar vårt yttre och inre liv. Vi kommer att gemensamt under vår samvaro både vara i tystnad och samtal. Vi bor i enkelrum på Pilgrimscen­trum och Mariagården, äter tillsam­mans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.

Anmälan senast 21 oktober

PILGRIMSRETREAT - för män

25-28 november 2021 • Vadstena • 2 500 kr

Vi lever i stillhet, rörelse, bön och reflektion kring det yttre klimatet och miljön, hur det påverkar vårt yttre och inre liv. Vi kommer att gemensamt under vår samvaro både vara i tystnad och samtal. Vi bor i enkelrum på Pilgrimscen­trum och Mariagården, äter tillsam­mans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.
Retreatledare: Peter Halldorf

Anmälan senast 4 november

PILGRIMSRETREAT

9-12 december 2021 • Vadstena • 2 500 kr

Vi lever i stillhet, rörelse, bön och reflektion kring det yttre klimatet och miljön, hur det påverkar vårt yttre och inre liv. Vi kommer att gemensamt under vår samvaro både vara i tystnad och samtal. Vi bor i enkelrum på Pilgrimscen­trum och Mariagården, äter tillsam­mans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.

Anmälan senast 18 november