PC symbol färg

Bokningsvillkor

Anmälan till våra arrangemang sker via vår hemsida.

Betalning sker med kort vid anmälan, eller via faktura. Välj betalningssätt i listan vid anmälan. Fakturering kan ske före eller efter arrangemanget.

Mer information mailas ut ca 2 veckor innan arrangemangets start.

Avbokningsregler:
• Vid avbokning fram till 14 dagar före start ingen kostnad.
• Vid avbokning 14-7 dagar före start tas halv kostnad ut.
• Vid avbokning senare än 7 dagar före start debiteras hel kostnad, om inte läkarintyg kan uppvisas.

Är det något du undrar över, eller något du behöver ändra i anmälan så kontakta Pilgrimscentrum 0143-105 71, pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
 

Retreater

Vår retreatgård heter Mariagården
och är en del av det ursprungliga Birgittinska klostret i Vadstena och ägs av Birgittasystrarna. Under en lång tid var det också kloster-miljö för Mariadöttrarna, som numera har sitt Heliga Hjärtas Kloster. Nu disponerar Pilgrimscentrum Mariagården och i samverkan med Birgittasystrarna inbjuder vi till en gård speciellt avskild för retreat och bön.

”Retreat” betyder att dra sig tillbaka för en tid. Få tid att tänka, att vila, att lyssna inåt och uppåt mer än utåt. Tystnad är en viktig del i retreaten. Kanske upptäcker vi de goda tankarna vi bär på, kanske får vi ro att tänka klart om det som är viktigt för oss. Kanske erfar vi Jesu inbjudan: ”Kom, följ mig… och vila…” (Mark 6). Men retreaten har också en kallelse inbyggd: ”Följ mig och gå ut…” (Matt 28). Vi ska återvända till vardagsvandringen och då tar vi med oss Jesu ord: ”Jag är med er…”
    Varje retreat har ett tema som präglar de ledda meditationerna.
    Retreaterna startar dag 1 under sen eftermiddag och avslutas under eftermiddagen dag 4. Mässan firas dagligen. Möjlighet till enskilt samtal om vad som helst finns, liksom möjlighet att gå till bikt. - Tyvärr är inte retreatgården handikappanpassad.

Vi inbjuder till dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön.
Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

PILGRIMSDAGAR PÅ CYKEL

17-19 maj 2019 • Vadstena • 1 200 kr

Pilgrimsrundan är 95 kilometer totalt och sträcker sig runt Tåkern.
Startplatsen och målet är Vadstena.
Vi sover första natten på Pilgrimscentrum. Äter frukost, packar matsäck och sedan cyklar i valfritt tempo. Vi kommer besöka en rad kyrkor (12 stycken) i tre olika kommuner. Vi cyklar i en cirkelrörelse runt sjön Tåkern. Passera bland annat Vadstena, Skänninge, Naturum vid Tåkern, Rökstenen, Alvastra och vackra Omberg. Övernattning på golv i församlingshem där vi äter frukost, vi stannar för att luncha i Rogslösa.
Fram emot eftermiddagen kommer vi åter till Vadstena, där vi får ta emot vår pilgrimscykelmedalj.

Anmälan senast 3 maj

PILGRIMSVILA
MED HELIGA DANSER

6-9 juni 2019 • Vadstena • 2 000 kr

Tillsammans tillbringar vi några dagar i dans och glädje på Mariagården i Vadstena. Tema för dagarna är "tystnad och vila". Vi söker nya insikter genom vila, heliga danser och pilgrimsvandring. Vi sover i enkelrum i det gamla klostret.

Anmälan senast 23 maj

BIRGITTAVANDRING

20-24 JULI 2019 • Vadstena • 2 500 kr

Ödeshög - Vadstena. Vi anländer på Birgittadagen och deltar i högtidsgudstjänsten i Klosterkyrkan på kvällen. Vi lever som pilgrimer, delar måltid och enkelt boende.

Anmälan senast 5 juli

PILGRIMSRETREAT
TILL HÄST

5-8 september 2019 • Vadstena • 4 000 kr

Dagar tillsammans med ryttare och häst, i stillhet, rörelse, reflektion och bön. VI bor i enkelrum, äter, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.

Anmälan senast 22 augusti

PILGRIMSVILA

19-22 september 2019 • Vadstena • 2 000 kr

En pilgrimsvila i skapelsetid med Frida Gårdmo och Carina Sundblad. Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans

Anmälan senast 5 september

PILGRIMSDAGAR MED HELIGA BIRGITTA

4-6 oktober 2019 • Vadstena • 1 200 kr
(Enkelrumstillägg 300 kr)

Den heliga Birgitta får vara mönster för oss under några dagar i Vadstena. Vi vandrar, ber och samtalar med varandra. Enkelt boende. Birgittadagen firar vi tillsammans med Birgittasystrarna i Vadstena med gudstjänst och fest.

Anmälan senast 19 september

PILGRIMSKURS
- att leda andra

17-20 oktober 2019 • Vadstena • 2 500 kr
(inkl kost, logi och litteratur)
(Enkelrumstillägg 300 kr)

Fortsättningskurs i pilgrim och att leda andra - att vara människa på väg. Kursen ger en grund i ledande av pilgrimsgrupper och att utforma pilgrimsvandringar.  

Anmälan senast 3 oktober

PILGRIMSVILA

24-27 oktober 2019 • Vadstena • 2 000 kr

Pilgrimsvila för närstående till svårt sjuka. Vi bor i enkelrum, äter ihop, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans.
Anmälan är stängd tills vidare. Tills mer info kommer. 

Anmälan senast 10 oktober

PILGRIMSRETREAT

7-10 november 2019 • Vadstena • 2 000 kr

Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans

Anmälan senast 24 oktober

PILGRIMSRETREAT

21-24 november 2019 • Vadstena • 2 000 kr

Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans

Anmälan senast 7 november

PILGRIMSRETREAT

5-8 december 2019 • Vadstena • 2 000 kr

Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst tillsammans

Anmälan senast 21 november