PC symbol färg

Seminarium om pilgrimsteologi 2015


Vadstena den 4-6 februari 2015
PAX ET BONUM

Ett seminarium – ”en plats för plantor att växa” - där vi fortsätter att gemensamt söka sätt & ord att uttrycka pilgrimstankar - tankegångar.

PAX ET BONUM!
Det är temat på Pilgrimscentrum varje år, men 2015 lyfter vi fram denna hälsning lite mer. Vi påminner om den helige Franciskus, som blivit både enkelhetens, naturens och miljöns särskilda helgon.

Franciskus levde i skiftet 1100/1200  och fann att han ville leva enligt evangeliet. För hans del handlade det om att ta emot det Gud vill ge och att ge det vidare. Han förknippas med både den yttre och den inre miljöns betydelse. Hälsningen ”Pax et bonum” förvandlade hans liv och han förde den vidare – en önskan om ”Frid och allt gott”.

När vi tar emot friden och godheten vill vi ge den vidare. Under 2015 finns möjlighet att reflektera med oss om miljöns betydelse och om hur vi kan hjälpas åt att ta emot den och ge den vidare. Vi vill öka vår vilja att skapa goda miljöer. På Pilgrimscentrum säger vi gärna ”Närvaron räknas”, för vi skapar miljö åt varandra. Vår ingång är att vi välkomnar varandra. Några förbereder och ordnar en del praktiska saker – men miljön är beroende av alla.
Under Seminarium om pilgrimsteologi delar kvinnor och män från kyrkans olika traditioner med sig i föredrag och workshops och sätter igång tanke och samtal, bön och sång, stillhet och gång. Mässan och bönen ger rytm åt dagarna.

I olika workshops får vi tillfälle att fortsatta tankegångar.

Teman och inledare:
Onsdag:
Närvarons predikan - En syster i Heliga Hjärtas Kloster OSB
Där två eller tre är församlade - Irene o Maurice Devenney ofs
Gå, och bygg upp mitt hus! - Peter Zacharewicz OFM Conv
Vi möts i lärkans sång. Om vandrarprästen David Petander, en svensk Franciskus - Olle Sahlström
Oasen i öknen - Daniel Pauchard
Änglar som gäster - En syster i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae OSsS
         
Torsdag:       
”Han ska styra våra fötter in på fredens väg” - Martin Lind
Bli sedd o bekräftad. Om mönster i snårskogen - Eva Granlund
Jordens bön – miljöns sånger på vår vandring - Per Harling
Glädjen i att vara sänd - Martin Modéus 
Jordens bön… En sånggudstjänst - Per Harling

Fredag:
Många blommor – enhet i mångfald - Birgitta Widén
Följ Fraciskus framåt - Cristina Virdung
Guds lille fattige, en inspiratör till hela pilgrimsrörelsen - Hans-Erik Lindström
      
Detaljprogram kommer med välkomstbrevet, ca 2 veckor innan seminariet.

Var och en är själv inbjuden att formulera viktiga teman som vi behöver ta upp under dagarna här. Maila gärna över dem innan mötet, så att vi kan ta med dem i våra workshops. "När ni samlas har ni alla något att bidra med" som St Paulus skrev.

Anmälan

Kostnad 1.700:- för seminariet och måltider
Faktureras från Linköpings stift eller betalas med kort vid anmälan
Logi bokar du separat – se nedan

Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och kvällsmat ingår i avgiften, dock inte frukost.
Ange om du önskar specialkost eller ev allergi vid anmälan.

Du anmäler dig via vår hemsida här, om du inte har tillgång till dator så kontakta Pilgrimscentrum 0143-105 71 för bokning.

Logi
Bokas separat. Ingår alltså inte i avgiften. Det finns ett fåtal platser på Pilgrimscentrum i flerbäddsrum. I övrigt rekommenderar vi

  • Birgittasystrarnas gästhem, 0143-109 43
  • Klosterhotellet, 0143-315 30
  • Vadstena folkhögskola, 0143-157 00
  • Vadstena vandrarhem 0143-103 02, 765 60
  • 27ans Nattlogi 0143-134 47Mer info och frågor
Kontakta
Pilgrimscentrum 0143-105 71
Lars Cederlöw 0730-22 26 81
Tomas Wettermark 0730-22 26 86