PC symbol färg

Pilgrimsfärd till Assisi 2015


En pilgrimsfärd med buss och till fots
till och i Franciskus och Klaras stad Assisi

23/10-1/11 2015


Mycket förknippas med Assisi. Franciskus och Klara, förstås, men det är också den plats dit många färdats för att be, möta andra människor och för att finna vägar till frid och fred. Här har man samlats för att be för just det.
Att Assisi också är en fantastiskt vacker plats och ligger en bit bort gör en pilgrimsfärd dit än mer spännande.

Vägen och målen
Det är alltid kombinationen som gör pilgrimsfärden.
De första platserna vi stannar upp vid är Hamburg ochLutherstadt – Wittenberg i Tyskland. I den sistnämnda får vi lära känna den miljö som en reformationstanke föddes i. Vem var Martin Luther och hur tänkte han? Varje människa har en kallelse att tänka, be och handla – vilken är min?
Vi stannar över natt och firar gudstjänst och förhoppningsvis åker vi
vidare med en större förståelse för hur Luther tänkte. 

Det stora yttre målet för vår pilgrimsfärd är Assisi men många inre mål kan nås längs vägen.

Assisi – staden vid och på bergsluttningen
Assisi har blivit en plats för både inspiration och vila. Assisi är en liten stad i ett otroligt vackert landskap, Umbrien, i mellersta Italien, två timmars resa norr om Rom. Assisi var den helige Franciskus´ och Sankta Klaras (Chiara på italienska) fasta plats på jorden i skiftet 1100/1200. Här växte de upp och levde sina liv. Här fann de sin tro på att Gud ville något med dem och här tog de sina viktiga beslut. Då var Assisi en liten ort – nu har den växt något – men sedan dess har staden präglats av Franciskus´ och Klaras möten med livet, Gud och sig själva.
Mycket finns kvar sedan deras tid: miljöer och hus, vandringsstigar och kyrkor. Vi kan t. ex. besöka: Chiesa Nuova, kyrkan som är byggd där man förmodar att Franciskus växte upp och där hans familj bodde.
I San Damiano, den då fallfärdiga kyrkan där Franciskus fick sin kallelse, kan vi också idag våga tro på vår egen uppgift:”Gå, och bygg upp mitt hus!” Den kyrkan blev Klaras kloster.
Porziuncola, som var de första franciskanbrödernas hus och som nu är ett litet kapell i den stora kyrkan Santa Maria degli Angeli.
Minervatemplet som blev en kyrka: Santa Maria sopra Minerva. Den ligger mitt i stan, vid Piazza Commune. Santa Chiara-basilikan, där
korset från San Damiano nu finns och som byggdes till minne av Klara.
S:t Franciskus-basilikan, ett enormt kyrkbygge i tre våningar. Här finns
Franciskus´ reliker och grav och en mängd vackra målningar (av Giotto m fl målare) av Franciskus, Klara och deras efterföljare (här kan man stanna länge).

Ja, här finns många kyrkor, kloster och vackra platser – men också
en hel del piazzor och caféer. 
Den som vill kan t ex ta sig till Carceri längre upp på berget (till fots
eller med taxi) – dit gick Franciskus och hans vänner när de behövde dra
sig tillbaka.

Gemensamma aktiviter och egna val
En del saker gör vi gemensamt, som bön och gudstjänst, vissa måltider och rundvandringar, men under de fyra dagarna i Assisi delar vi in oss i ”intressegrupper” eller ”workshops”. Vi får alltså själva välja vad vi vill göra, t ex gå på fotvandring, besöka en kyrka, möta systrar och bröder i ett kloster, delta i seminarier om Franciskus och Klara och hur vi kan inspireras till ett liv i tro på Gud i Kristi efterföljd, eller bara strosa på egen hand - det kanske man vill göra en dag.

Till varje aktivitet finns en guide/ledare som hjälper oss till rätta. Om
inte guiden talar svenska så finns en svensk tolk med. Engelska fungerar
utmärkt hela resan. Kanske kan vi lära oss ett ord på italienska också.

Vår pilgrimsfärd är lång och har flera ”mål”
* vi säger ja till Gud, varandra och en gemensam pilgrimsfärd
* vi färdas med andra – på ett miljövänligt sätt dessutom
* vi möter människor från olika platser och traditioner
* vi ser och är en del av det Gud gett oss ansvar för
* vi ges tid att samtala och vara tysta, vara i rörelse och att vila
* vi möter Gud och varandra i bön, sång och gudstjänst
* närvaron räknas – vi är väg och mål för varandra.

I Assisi går vi i S:t Franciskus och S:ta Klaras fotspår på olika sätt. Kristus sa till dem: ”Gå, och bygg upp mitt hus!” (Kristi ord till Franciskus) Unga och äldre från olika kyrkor och kristna traditioner får möjlighet att mötas och gemensamt tänka och be:
 

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den 
(Birgittas bön)

Gör mig till ett redskap för din fred
(Franciskus bön)


En ekumenisk och grön pilgrimsfärd
Pilgrimscentrum/Svenska kyrkan tillsammans med Birgittasystrarna/Katolska kyrkan står som arrangör i samarbete med andra kyrkor. Många gudstjänster kommer vi att fira gemensamt, andra enligt våra respektive kyrkors tradition. 
Det är viktigt att vi lär känna varandra mer, lär av varandra och ökar vår
förståelse för vår historia. ”En är tron” .”För att de skall bli ett”.
Kan vi hjälpas åt att hitta vår gemensamma kallelse, att bidra till goda miljöer för varandra, där Guds kärlek strålar fram?

”Grön” kan betyda många saker: ung, kanske, men också miljötanke – vi skapar miljö för varandra och vi åker bussar tankade på miljödiesel.
Grön kan också betyda växande och tjänande (diakoni). När vi möts händer något, ”när ni samlas har ni alla något att bidra med”, som Paulus skrev (1 Kor 14:26).

 Praktisk information

loading...

Folder för utskrift/nedladdning

Fulltecknat!
Vi fick fulltecknat väldigt fort på även de ytterligare 100 platserna. Du kan fortfarande anmäla dig till vår reservlista - då höv vi av oss om vi får något återbud.
Ingen anmälningsavgift betalas förrens vi kan erbjuda en plats! Anmälan till reservlistan är inte bindande.

Då det blev väldigt stor efterfrågan på våra 200 platser så har vi nu utökat antalet till 300 platser. Välkomna med er anmälan att följa med till Assisi!

Avbokningsregler gällande resan till Assisi

Anmälan är bindande.
Fram till 1/6 kan du dock avboka din resa. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka. 

Blir du sjuk och kan uppvisa läkarintyg så återbetalas hela kostnaden utom anmälningsavgiften.

Kom ihåg att se över din försäkring!