PC symbol färg

Klosterledsvandring 11 april

Landeryds kyrka - hackeforsgården - sankta maria kyrka i johannelund - sankt lars kyrka - linköpings domkyrka


Välkommen till invigningsvandring av nya Klosterleden lördagen den 11 april.
Klosterleden har fått en helt ny dragning mellan Askeby kyrka och Sankta Maria kyrka. Nu ska leden gå fram till Landeryds kyrka och sedan följa Stångån hela vägen in till Linköpings centrum. Det vill vi fira med en pilgrimsvandring. Vi besöker kyrkorna på vägen, får oss något att äta och dricka och även något att reflektera över och be för.

Kl 11:00 Samling i Landeryds kyrka. Där finns något enkelt att äta till självkostnadspris. Du kan naturligtvis ta med dig egen matsäck i stället. Bön och meditation.
Kl 11:45 Vandring till Hackeforsgården (3,5 km).
Kl 13:00 Hackeforsgården. Där får vi information om Klosterleden och sommarens vandringar. Flera vandringar äger rum på Birgittaleden. Vi får också information om EKO vandringen från Uppsala via Klosterleden till Lund och sedan vidare till klimatmötet i Paris.
Kl 13:45 Vandring till Sankta Maria kyrka (3,6 km).
Kl 15:00 Sankta Maria kyrka. Där finns kaffe till självkostnadspris. Bön och meditation.
Kl 15:45 Vandring till Sankt Lars kyrka (3,7 km).
Kl 17:00 Sankt Lars Kyrka. Bön och meditation.
Kl 17:40 Vandring till Domkyrkan
Kl 18:00 Helgmålsbön i Domkyrkan
Anmälan om deltagande i vandringen görs till någon i din församling, präst, diakon eller annan församlingsmedarbetare. Säg till vid anmälan om du tänker ta med dig egen matsäck.
Ingen avgift för deltagande i själva vandringen. Enkel måltid vid Landeryds kyrka och kaffe i Sankta Maria kyrka till självkostnadspris.

Välkommen!