PC symbol färg

Välkommen att vara med på EKOVANDRING TILL PARIS

vandringen har nu nått Lund och vandrar vidare mot Paris

Världens ledare står inför stora utmaningar på klimattoppmötet i Paris i december 2015.
Kyrkan vill göra det möjligt för var och en att uttrycka sig, göra sin röst hörd och sända uppmaningar till ledarna på toppmötet. Därför skall vi göra en ekumenisk pilgrimsvandring som knyter samman Sverige och Finland med en internationell pilgrimsvandring till klimatmötet i Paris inom ramen för det nationella projektet Act Now for Climate Justice.

Pilgrimsvandringen kommer ge utrymme för utforskande av sambandet mellan kristen andlighet och ekologi både för de som vandrar med och de församlingar som passeras. På så sätt får den bidra till personlig växt som blir till bön och kraft till samhällelig förändring men också till ökad medvetenhet och ökat engagemang kring klimatfrågan i samhället i stort.

Pilgrimsvandringen startar i Uppsala den 12 juli för att nå fram till Lund den 10 september. Helgen den 11-13 september hålls sedan ett Rikspilgrimsmöte i Lund. Pilgrimsvandringen fortsätter genom Danmark för att i Flensburg ansluta till den norsk-dansk-tyska vandringen mot slutmålet i Paris första veckan i december.

Vandringen är tänkt att ske för deltagare som vill vandra hela vägen men också och kanske framförallt i en form av en stafettvandring där man börjar och slutar på olika platser längs vägen.

Pilgrimsvandringen ansluter varje dag till en kyrka/församling, där någon lokal aktivitet till stöd för klimatarbetet kan anordnas, t. ex gudstjänst, föredrag, konsert.
Varje vandringsfri dag (söndag) ordnas ett möte där klimatfrågan och våra möjligheter att påverka belyses och diskuteras. Församlingar och enskilda får då sända med till Paris vad de själva gör för att minska klimatpåverkan och vad de uppmanar klimatmötet att komma fram till.

Den omvända vattenflaskan

Vid denna långa vandring låter vi vattnet bli symbol för det som förenar oss alla, människor på denna jord och de livsförutsättningar som nu är hotade. Några droppar vatten som samlas in på de olika rastplatserna längs vägen, som bärs fram till det slutliga målet. En vattenflaska – den omvända vattenflaskan - som till skillnad från den vanliga flaskan, full vid starten och tom vid målet, tvärtom är tom vid starten och fylld vid målet, med både konkret vatten och förhoppningar och böner.

Namninsamlingar

Var och en som vandrar och de som sluter upp längs vägen får skriva sina namn på ett dokument som vandringen bär med sig. Man kan också bidra med att uttrycka sin mening genom att stödja projektet Act Now for Climate Justice på www.actclimate.org/sv/.

Namnen som samlas in uttrycker en omvändelse i vårt sätt att förbruka jordens resurser och är en utmaning till världens ledare. Klimatvandringens alla insamlade namn och uppmaningar kommer att överlämnas till ledarna vid klimatmötet i Paris.
Du kan också skriva under samt läsa mer på www.svenskakyrkan.se/agera

Lokala klimatvandringar

Om man inte har möjlighet att ansluta till den stora klimatvandringen kan man ordna lokala vandringar. Därifrån kan budskap sändas till Pilgrimscentrum i Vadstena som ser till att de kommer med. Man kan också göra en vandring som ansluter till den långa vandringen på någon plats.


Den som vill vara med på vandringen…

… kan förvänta sig 15-25 km vandring per dag i skiftande terräng.
Ibland vandrar vi genom städer och går på asfalt, ibland går vi på vandringsleder genom skogar, ibland går vi på grusvägar över slätter.
Vi sover över i församlingshem och kyrkor på eget liggunderlag och i egen sovsäck. Maten blir vi ibland bjudna på, ibland lagar vi den tillsammans.
Det finns en följebil som kan transportera sovsäckar och liggunderlag men den största delen av packningen får vandraren bära själv. Vandringen leds av en erfaren pilgrimsvandrare.

Vandringen sker i en rytm av bön, tystnad, samtal, vandring och vila. Varje morgon går vi iväg 9.00 och beroende på dagens etapp är vi framme vid målet vid 16-17 tiden.

Söndagarna är vilodagar då vi inte vandrar men istället deltar i församlingens gudstjänst och ev. lokala aktiviteter som anordnas för klimat och miljö.

Dagsschema
ca 7.00 Frukost
8.30 Dagsvandrare ansluter
8.45 Morgonbön         
9.00 Vandring: 45 minuter gång, 15 minuter vila, vartannat pass i tystnad. Mitt på dagen mässa och lunch.
Ca 1600-1700 Framkomst till etappmålet
18.00 Kvällsmat
20.30 Kvällsbön för vandrare och övriga som vill vara med.

Kostnad och Anmälan

Kostnaden är 300 kr per dygn (med ev. vissa reservationer se nedan). Anmälan sker på Pilgrimscentrums hemsida. 
Den som går hela vägen från Uppsala till Lund får tillbaka halva avgiften vid framkomsten till Lund.
Dagsvandrare med egen matsäck deltar gratis och anmäler sig inte.

Det kan vara så att någon eller några etapper måste övernatta på vandrarhem eller annat boende med kostnad för övernattningen.
I dessa fall blir avgiften högre. Detta kommer att framgå vid anmälan.

Observera att ingen mer information skickas ut inför vandringen utan all information finns att hämta fram till vandringsstart på hemsidan för Ekovandringen www.ekovandringen.se

 
Utrustningslista

·         Ryggsäck att bära sin packning i under vandringen
·         Sovsäck
·         Liggunderlag
·         Matlåda, kåsa, bestick, termos, vattenflaska.
·         Handduk
·         Hygienartiklar
·         Rejäla vandringsskor som passar dina egna fötter, väl ingångna
·         Strumpor lämpliga för vandring, tjocka eller dubbla
·         Skavsårsplåster
·         Regnkläder
·         Solskydd (t.ex. hatt eller keps, solglasögon)
·         Öronproppar
·         Liten anteckningsbok och penna
·         Något att läsa
·         Kläder efter väder och lite tvättmedel så att du kan tvätta efter
          hand och inte behöver bära så mycket kläder med dig.
·         Mediciner som du behöver

Ta inte med för mycket packning. Max 8 kg för kvinnor och 10 kg för män brukar vara bra.

 

Läs mer om ekovandringen på www.ekovandringen.se