PC symbol färg

Program  hösten 2015

Med reservation för ändringar


DECEMBER

3-6/12
Pilgrimsretreat
Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Tema för dagarna är "Att fyllas med andlig glädje". Vi bor i enkelrum på Pilgrimscentrum och Birgittasystrarnas gästhem, äter tillsammans, mediterar, vandrar, firar gudstjänst och får möta stillhet, tystnad och eftertanke.

Kostnad: 1900:- inkl kost och logi
Anmälan


 

Program 2015 för utskrift