PC symbol färg

Pilgrimsresa med
Ung Pilgrim - Canterbury

23 juni till 1 juli 2014


Svenska Kyrkans Unga, Pilgrimscentrum och Linköpings stifts Ung Pilgrim sommaren 2014 har mål Canterbury. Pilgrimsresan kommer att ha ett grönt tema med fokus miljö och ekoteologi

Vi kommer att åka med tåg och färja till London. Därifrån kommer vi under fyra dagar att vandra cirka 20 km per dag i enkel terräng för att nå vårt pilgrimsmål Canterbury. Vi bor i församlingshem eller hemma hos församlingsbor längs med vägen. Vi lever som pilgrimer och kommer under resans gång att fokusera på vårt gröna tema genom att reflektera över vår skapelse och miljön.

Kostnad -30 år: 1500 kronor för dig som är medlem i Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift. Ej medlem 2500:-.
Fr.o.m 1 april är ni som är 30 år och däröver välkomna att anmäla er.
Kostnad: 3900:-
Priset inkluderar resa, enkel logi samt mat.

Målgrupp: Ung Pilgrim riktar sig främst till ungdomar och unga vuxna under 30 år och vi ger därför företräde till platserna för er under 30 år. I mån av plats tar vi emot pilgrimer över 30 år. För er under 18 år önskar vi att någon ledare medföljer. Antalet platser är begränsat till 43.

Sista anmälningsdag 15 maj

Anmälan: Anmäl dig här
Alt. Kontakta Pilgrimscentrum. tel. 0143-105 71

Anmäler du en grupp är det några saker vi behöver:
Vi behöver veta personnummer på alla deltagare för bokning av biljetter på färjan.
Vi vill gärna från början ha en närmast anhörig under resan som vi kan kontakta om något händer.

Har du några övriga upplysningar om gruppen anmäl gärna det eller kontakta någon av arrangörerna.

Har du frågor?

Kontakta:
Ewa Lund: ewa.lund@svenskakyrkan.se, tel. 0730 222685