PC symbol färg

Seminarium om pilgrimsteologi 2014


Vadstena den 5-7 februari 2014
att vandra med varandra - via diaconiae -

Ett seminarium – ”en plats för plantor att växa” - där vi fortsätter att gemensamt söka ord och sätt att uttrycka pilgrimstankar
Gud öppnar ständigt vägar för oss, det är vår tro och mångas erfarenhet. Pilgrimer trampar upp stigar åt varandra. Inre och yttre vägar. Erfarenheter samlas och vi får dela med oss. Bibeln, historien traditionen och nuet, våra mödrar och fäder och syskon som gått före oss – allt och alla samverkar.

Pilgrimtänkande är urmänskligt. Att vara till, röra sig och mogna. Vi vet att många – ja, alla! - har pilgrimsvandrat/livsvandrat, tänkt, reflekterat, mediterat och kontemplerat och vi behöver ta del av varandras erfarenheter. Därför spelar det stor roll vad vi gör, säger, tänker och tror. Livsvandringen och att tjäna varandra  är  ett givande och mottagande.  
Tänk vilken glädje vi ger varandra genom att vandra, säga, tänka och tro: vi vandrar med varandra, vi går tjänandets väg.


PROGRAM (prel)

Onsdag 5 februari
10.00   Morgonbön
10.15   Välkomnande
11.00   Föredrag. Martin Lind: Pilgrim med det brutna brödet
12.00   Sext
12.30   Lunch
14.00   Föredrag. Ewa Lund: På vandring – med ögon känsliga för grönt
15.00   Vesper
16.00   Workshops

 • Ebba Älverbrandt: Barmhärtighetens väg  -  till S:t Lars gamla kyrkogård
 • Emelie Wettermark och Tomas Wettermark: Tjänandets väg i gudstjänst och liturgi
 • Moder Karin: Att vara rastplats på vägen
 • Hans-Erik  Lindström: Inre och yttre vandring – om andlig fördjupning och diakonal hållning
 • Sofi Lindfors: Vandring  – nyckeln till frihet
 • Susanne Gustafsson: Vart är diakonin på väg?
 • Sanna Lindström, Helena Svensson, Karin Wall: "Att inte gå förbi - inte sig själv och inte den andra." Om diakonalt förhållningssätt, diakonal inventering och omvärldsanalys samt exempel från verksamhet med långtidssjuka.

18.00   Kvällsmat
19.30   Föredrag.  Jan Johansson: De osynliga går igen

Torsdag 6 februari
08.00   Mässa
09.00   Morgonbön
09.30   Föredrag. Inre och yttre vandring - en fördjupning och diakonal hållning.                                      
11.00   Föredrag. Noomi Tönnäng: Dialog med livet.                     
12.00   Sext
12.30   Lunch
14.00   Föredrag.Att söka Gud
15.00   Vesper.
16.00   Workshops
18.00   Kvällsmat
Samvaro och gemenskap på PC, hos Birgittasystrarna, på Klosterhotellet.

Fredag 7 februari
08.00   Mässa
09.00   Morgonbön
09.30   Föredrag.  Anders Arborelius: Hoppets vandring.              
11.00   Föredrag.  Martin Modéus: Gudsrikesvisionen
12.00   Sext
12.30   Lunch


Medverkande
Under seminariedagarna får vi lyssna till kvinnor och män som belyser vårt tema från olika synvinklar. Bland annat får vi möta

 • Anders Arborelius ocd, biskop i Stockholms katolska stift.
 • Ebba Älverbrandt, diakon i Lund.
 • Emelie Wettermark, präst  i Vadstena.
 • Ewa Lund, diakon på Pilgrimscentrum, Vadstena.
 • Hans-Erik Lindström, pilgrimspräst.
 • Helena Svensson, Diakon, Vadstena
 • Jan Johansson, diakon i Linköping som arbetat engagerat under många år med flyktingarbete.
 • Karin Wall, Socionom, Vadstena
 • Martin Lind, hängiven pilgrim, biskop emeritus och sedan juni 2013 ordföranden i Pilgrim i Sverige.
 • Martin Modeus, biskop i Linköping.
 • Moder Karin OSsS, abbedissa i S:ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena.
 • Noomi Tönnäng, pastor i Equmeniakyrkan.  
 • Sanna Lindström, diakon.
 • Sofi Lindfors, fängelsediakon på Kumla anstalten.
 • Susanne Gustafsson, diakon och lärare på Ersta-Sköndals högskola.
 • Tomas Wettermark, pilgrimspräst på Pilgrimscentrum i Vadstena
 •  

Anmälan
Kostnad 1.700:- för seminariet och måltider.
Faktureras från Linköpings stift.
Logi bokar du separat – se nedan

Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och kvällsmat ingår i avgiften, dock inte frukost.
Ange om du önskar specialkost eller ev allergi vid anmälan.

Du anmäler dig via vår hemsida här, om du inte har tillgång till dator så kontakta Pilgrimscentrum 0143-105 71 för bokning.

Logi
Bokas separat. Ingår alltså inte i avgiften. Det finns ett fåtal platser på Pilgrimscentrum i flerbäddsrum. I övrigt rekommenderar vi

 • Birgittasystrarnas gästhem, 0143-109 43
 • Klosterhotellet, 0143-315 30
 • Vadstena folkhögskola, 0143-157 00
 • Vadstena vandrarhem 0143-103 02, 765 60
 • 27ans Nattlogi 0143-134 47Mer info och frågor
Kontakta
Pilgrimscentrum 0143-105 71
Ewa Lund 0730-22 26 85
Lars Cederlöw 0730-22 26 81
Tomas Wettermark 0730-22 26 86