PC symbol färg

VADSTENA FIRAR PÅSK!

Palmsöndag 13/4
09.30 Procession från Mariagården till…
10.00 Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
11.00 Gudstjänst, Vätternkyrkan
11.00  Högmässa, Klosterkyrkan
16.00 Gudstjänst, Vadstena kristna center

Onsdag 16/4
09.30 Brödbakningsgudstjänst. Pilgrimscentrum
15.30 Judisk påskmåltid. Enkel måltid som berättar om våra rötter. Pilgrimscentrum
18.30 Bön för Vadstena, Vätternkyrkan
19.30 Korsvägsandakt, S:ta Birgittas kyrka

Skärtorsdag 17/4
18.00 Högmässa med fottvagning, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Getsemanestund med nattvard, Vätternkyrkan
19.30 Skärtorsdagsmässa, Klosterkyrkan

Långfredag 18/4
10.00 Korsvägsvandring i Munkträdgården. (Vid regn: Pilgrimscentrums kapell)
11.00 Gudstjänst, Vätternkyrkan
11.00 Långfredagsgudstjänst, Klosterkyrkan
15.00 Långfredagens gudstjänst med korsets hyllning, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Stabat Mater - GB Pergolesi, A Vivaldi, Klosterkyrkan

Påskafton 19/4
21.00 Påskvaka, S:ta Birgittas kyrka
23.00 Påsknattsmässa, Klosterkyrkan

Påskdagen 20/4
09.30  Påskfrukost, Vätternkyrkan
10.00 Påskfrukost. Vadstena kristna center
10.00 Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
11.00 Påskgudstjänst, Vadstena kristna center
11.00 Gudstjänst, Vätternkyrkan
11.00 Högmässa, Klosterkyrkan

Annandag påsk 21/4
10.00 Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
11.00 Högmässa, Klosterkyrkan
15.30 Ekumenisk vandringsgudstjänst. Start vid Vätternkyrkan, vi går sedan till Pingstkyrkan, genom stan till S:ta Birgitta kyrka och Klosterkyrkan. Avslutning vid Pilgrimscentrum med BRÖD och korv.

OBS! Dagliga mässor och tideböner se separat affischering.