PC symbol färg

Ikonmålningskurs

23 - 28 November


”...och skapade människan till sin avbild…”

”Ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg…”

”Kristus är den osynlige Gudens avbild…”


Att måla – egentligen skriva – ikoner är en naturlig del av den kristna grunden:

Gud är inte en abstrakt idé, Gud är erfarbar och t o m ”inringbar” genom att Han gjort sig tydlig i Kristus och det är något som drar in oss alla: vi är som människor kallade till ”delaktighet av gudomlig natur”. Ikonens plats och funktion är att påminna om Guds konkreta närvaro i Kristus och det mänskliga livet. Det är den enkla bakgrunden till ikonens plats i våra liv, i hem och kyrka.

 

Detta är en kurs i ikonmålning både för dig som är nybörjare eller prövat på ikonmålning tidigare.
Här får du lära dig grunderna; teknik och material och ikonens historia och teologi. Du som målat tidigare är lika välkommen och kan i samråd med läraren bestämma motiv.


KURSEN startar första dagen, söndag,  kl 13 med enkel lunch Pilgrimscentrum (invid Klosterkyrkan) och avslutas på  med ikonvälsignelsegudstjänst ca kl 14.00 på fredagen.

KURSAVGIFTEN
inkl undervisning, mat och logi i enkelrum: 4300 kr.
MATERIALKOSTNAD
tillkommer, ca 600 kr. Har du redan något material så ta med det!
KOST
Meddela vid anmälan ev allergier eller specialkost.

DAGSRYTMEN UNDER DAGARNA
präglas av bön och arbete. En viktig del av arbetet med ikonen är att leva i gemenskap med förebilden Kristus. Vi samlas till regelbunden bön i Klosterkyrkan och S:ta Birgittas kyrka. Naturligtvis är du fri att göra som du vill.
Du har din egen arbetsplats i Birgittasalen i Birgittasystrarnas gästhem där du också bor.

FRÅGOR?
Om anmälan, kost och logi:
Pilgrimscentrum 0143-10571, 0730-222686 (Tomas Wettermark)
Birgittasystrarnas gästhem 0143-109 43
Om kursens innehåll och upplägg:
Läraren Lisa Chemnitz 0321-70504

ANMÄLAN