PC symbol färg

Pilgrimsretreat


5 – 8/12

Pilgrimsretreat på Pilgrimscentrum

Ledare: Biskop em Caroline Krook

”Ta till sitt hjärta och begrunda”

I tystnaden är det ofta enklare att lyssna till Gud och till den egna tanken. Vad är viktigt för mig? Vad vill jag? Vad vill Gud? I tystnad, stillhet, bön och rörelse får vi möjlighet att bara vara, fundera och samtala med Gud. Varje dag ges tillfälle till en kortare vandring i Vadstenas omgivningar. Biskop em Caroline Krook leder meditationer och delande.

Du är välkommen att anlända i Vadstena på eftermiddagen den 5/12. Kl 18 kvällsmat och därefter introduktion till dagarna. Efter aftonbönen väljer vi tystnaden. Avslutning ca kl 14 på söndagen.

Kostnad: 1.600.- inkl kost och  i enkelrum i Pilgrimscentrums gästhem och i Birgittasystrarnas gästhem.

Anmälan