PC symbol färg

Välkommen till Pilgrimsvila med tema klimat 19-22 september 2019

Vandra varsamt på jorden med varandra!

Dela för att hela är det övergripande temat på Pilgrimscentrum under året.
Den gröna pärlan med temat ”Vandra varsamt på jorden och med varandra” vill visa oss en väg och ett samband mellan jordens och mänsklighetens välmående.
 
”Glädje, befrielse, äkthet och nåd” är rörelser som Biskop Martin Modeus lyfter fram liksom ekopsykologen Joanna Macys övningar kring aktivt hopp. Joanna skriver bland annat att vi genom att utforska tacksamheten och hedra smärtan för världen kan bli bättre på att se världen med nya ögon och i aktivt hopp gå vidare och anta de utmaningar vi står inför.
 
En röd tråd genom dagarna blir den ”pilgrimsvandring” vi gör tillsammans fysiskt och mentalt från tacksamhet och glädje via smärtan och utmaningarna vi står inför som kan leda till hopp.
 
Under dagarna kommer det även att finnas möjlighet till delande och enskilda samtal!

Torsdag
15:00                 Vesper, eftermiddagsbön
15.30                 Inkvartering  och kaffe/te
17:00                 Kvällsmat
18:00                 Pilgrimsmässa med sånger från Taize
19:00                 Introduktion av dagarna och presentation av varandra
                          Kvällsfika
Fredag
7:00                   Frukost, packa matsäck
8:00                   Avfärd till Mariadöttrarna ” Heliga hjärtats kloster”
8.45                   Ters, bön i heliga hjärtats kloster. Möte med en syster i klostret.
                          Sinnesvandring på Omberg (större delen sker under tystnad)
17:00                 Kvällsmat
18:00                 Mässa i Klosterkyrkan
19:00                 Delande
                          Kvällsfika
Lördag
08.00                 Pilgrimsmässa i Mariagårdens kapell
                          Frukost
09.00                 Morgonbön i Mariagårdens kapell.
10.00                 Earth walk (ca 1,5 km i närområdet), långsamt under tystnad.
12.00                 Middagsbön i Mariagårdens kapell
                          Lunch
13:30                 Jorden vi ärvde, jorden vi delar, jorden vi förvaltar.
15.00                 Vesper i Mariagårdens kapell
                           Kaffe/Te
16.00                  Ekologi och bibel!
17.00                  Kvällsmat på Mariagården
18.00                  Kvälls bön, Marigårdens kapell
19.00                  Delande
                           Te/kaffe
Söndag
08:00                  Frukost
09:00                  Pilgrimsvandring, ”Vandra varsamt på jorden med varandra”
11.00                  Högmässa, Klosterkyrkan
12.30                  Lunch 

Klimathandläggare:Frida Gårdmo, Pilgrimsdiakon: Ewa Lund, Stiftteolog: Carina Sundberg
Frågor: 0143-105 71, pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se