PC symbol färg

Marialeden

ombergs ekoparkMarialeden är en kortare endagsvandring på ca 11 km som går genom Ombergs vackra ekopark och förbi Mariadöttrarnas kloster - Heliga Hjärtas kloster.

OBS! Just nu (2020-09-09) pågår omskyltning på hela Omberg. Gamla skyltar rivs ner, nya sätts upp och leder dras om. Därför stämmer inte längre märkningen av Marialeden med den karta och information som ni kan ladda ner på vår hemsida.

Men sluta inte att vandra för det! Stigarna finns kvar och med hjälp av ex mobilen är det lätt att se var ni befinner er och om ni är på rätt spår.

Ladda ner karta och infromation om Marialeden