PC symbol färg

Marialeden

ombergs ekoparkMarialeden är en kortare endagsvandring på ca 11 km som går genom Ombergs vackra ekopark och förbi Mariadöttrarnas kloster - Heliga Hjärtas kloster.

Ladda ner karta och infromation om Marialeden