PC symbol färg

Klosterleden

Alvastra – Vadstena

OBS! Just nu (2020-09-09) pågår omskyltning på hela Omberg. Gamla skyltar rivs ner, nya sätts upp och leder dras om. Därför stämmer inte längre märkningen av Klosterleden med den karta och information som ni kan ladda ner på vår hemsida.

Men sluta inte att vandra för det! Stigarna finns kvar och med hjälp av ex mobilen är det lätt att se var ni befinner er och om ni är på rätt spår.


På Klosterleden från Alvastra kloster till Vadstena vandrar man över östgötarnas heliga berg, Omberg, Man beundrar utsikten över Vättern, besöker Heliga Hjärtas Kloster, vandrar över östgötaslätten och kommer
fram till pilgrimsmålet Klosterkyrkan i Vadstena.
Du kan övernatta i något av STF:s vandrarhem i Stocklycke, Borghamn och Vadstena eller på Pilgrimscentrum i Vadstena.

Hela Klosterleden, som sträcker sig från Kolmården i norr och från Alvastra i söder till Vadstena, har fått sitt namn av att den passerar 11 kloster och 5 olika klostertraditioner. Vi jobbar med en ny information om hela Klosterleden som kommer så snart som möjligt så den här texten rör delsträckan Alvastra - Vadstena

En utförlig information med kartor och vägbeskrivningar finns att ladda ner här på sidan till höger.

Pilgrimsvandringens början
Du kan börja din vandring vid Alvastra kloster. Klostret grundlades
1143. Munkar från det franska klostret Clairvaux sändes till Norden där de också grundade klostren i Varnhem i Västergötland och Nydala i Småland. Alvastra kloster används i dag vid många tillfällen som ett kyrkorum, öppet mot himlen. Här kan man be och känna Guds närvaro precis som när valven var spända över murarna.

Från Alvastra går Klosterleden genom bokskog och sedan uppför Omberg till Hjässan där du kan pusta ut med en vidunderlig
utsikt.

Leden går sedan utför mot Stocklycke med vandrarhem och café som är öppet under högsäsong. Från Stocklycke följer du Östgötaledens orange markering ner till Vättern vid Älvarums udde, där det går bra att ta sig ett svalkande dopp. Leden för dig till Västra väggar med den branta förkastningsbranten högt över Vättern med vid horisont och utsikt till Västergötland. Därifrån kan du gå Östgötaleden direkt till Borghamn
eller gå över berget till Mariadöttrarna i Heliga Hjärtas Kloster. Där kan du delta i mässa eller tidebön och en stund i stillhet
möta dig själv, få tillfälle att lyssna inåt. Kanske inspireras av de vackra
glasmålningarna och den miljö Mariadöttrarna skapat, där mötet med Kristus i det avskilda rummet i hjärtat är det centrala.

Du kan sedan antingen välja vägen till Rogslösa kyrka eller vägen
till Borghamn där det finns affär och vandrarhem. Från Borghamn eller Rogslösa går Klosterleden förbi Örberga kyrka där du kan välja en kortare väg mot Vadstena över St. Ullevi eller gå hela leden förbi Nässja kyrka där Pilgrimscentrum har sitt eremitage.

Målet för pilgrimsvandringen är Vadstena och du kan avsluta vandringen i Vadstena klosterkyrka eller i S.ta Birgittas kyrka i Birgittasystrarnas kloster

Pax Mariae.
 

Kolmården - vadstena

Klosterleden invigdes 1998. En pilgrimsled från Kolmården med Ödekyrkan och Kolmårdens djurpark som startpunkter i nord-öst och Alvastra kloster som utgångspunkt i söder med Vadstena som mål.
Klosterleden sträcker sig från Östersjön till Vättern och går över 25 mil.

Namnet Klosterleden kommer sig av att pilgrimsleden passerar 11 kloster och 5 olika klostertraditioner. Östergötland var under medeltiden Sveriges mest klostertäta område. Här byggdes våra första kloster, Vreta och Alvastra.

I nutid finns två verksamma kloster på Klosterleden, S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae i Vadstena och Heliga Hjärtas kloster vid Omberg.

Klosterleden planerades med tanke att pilgrimen skulle:
1 besöka platser med klostertraditioner
2 besöka kyrkor
3 övernatta i grupp och enskilt i församlingshemmen
4 finna vägen med hjälp av stolpar försedda med pilar.

En guidebok om Klosterleden gavs ut 2008 med en reviderad upplaga 2010. Den innehöll kartor, vägbeskrivningar, tips om övernattning, böner och meditationer.
Med tiden har det visat sig svårt att övernatta i församlingshemmen på grund av församlingarnas omorganisationer och nya larmsystem.
Pilgrimscentrum har också svårt att hålla märkningen av leden aktuell.
De sträckor där leden går på stigar genom skogar och över åker och äng, för att ge vandraren omväxling och naturupplevelser, är känsliga för förändringar på grund av stormar, igenväxning och ändrad användning av skog och åkermark. 

Av dessa skäl har Pilgrimscentrum gjort följande ändringar av 
Klosterleden:
1 Klosterleden går endast på allmänna vägar. Undantag Marmorstigen
i Kolmården och på Omberg.
2 Markeringen med stolpar upphör Kolmården - Linköping. Viss
uppdaterad markering kvarstår tillsvidare.
Aktuella kartor läggs ut på Pilgrimscentrums hemsida.
Alvastra - Vadstena kommer markeringen att kvarstå hela sträckan.
3 Sträckan Vreta kloster - Västerlösa - Skänninge - Vadstena läggs ner.
I stället går Klosterleden samma väg som Birgittaleden över Vreta kloster - Borensberg - Motala - Vadstena.
Längs Birgittaleden finns många möjligheter att övernatta på 
vandrarhem, pensionat och hotell.
Se guideboken om Birgittaleden.


Välkommen att vandra på nya Klosterleden till Vadstena!
Pax et bonum!

Ladda ner kartor och information för Kloster-leden Alvastra-Vadstena

Alvastra klosterruin

Ladda ner kartor och information för Klosterleden Kolmården - Vadstena