PC symbol färg

Birgittaleden

Söderköping - Linköping - Vadstena

Den här boken välkomnar dig till Birgittaleden. En 145 km lång pilgrimsled i det öppna östgötska landskapet, från den historiska småstadsidyllen Söderköping, genom stiftsstaden Linköping till den heliga Birgittas stad Vadstena.

Som medvandrare får jag den heliga Birgitta. En människa som hade Kristus och Maria i sitt centrum. I reflektioner, böner och meditationer framträder Birgittas fascinerande budskap som hon tog emot i uppenbarelser, visioner.

Jag får också del av den rika andlighet som lever i församlingarna längs med Birgittaleden så som den gestaltas i den tid vi nu lever.

När jag lämnar min vardag, ger mig ut på vandring, möter det nya och ovissa, då lär jag känna mig själv. Nya perspektiv får tid och rum att öppna sig. Mina relationer till mig själv, till mina medmänniskor, till Gud kan börja förändras.

Boken visar mig pilgrimsvägen till Vadstena. Bokens reflektioner i den heliga Birgittas anda kan också vara ett sätt för mig att finna vägen för min livsvandring. Jag går i gemenskap med människor och Gud.

Boken kostar 75 kr. Den finns nu på Pilgrimscentrum och kommer under våren att sändas ut till kyrkor och turistbyråer längs med Birgittaleden. Den går också att ladda ner gratis här från vår hemsida.

Birgittaleden 2016
 
I maj 2016 fick Birgittaleden en delvis ny sträckning. Den börjar nu redan i Söderköping. När Birgittaleden invigdes 2011 började den i Linköping.

Under fem år har vi sett ett allt större intresse att vandra till Vadstena på Birgittaleden. Vi har ju tillgång till Östergötlands öppna välkomnande landskap och ett rikt andligt och konstnärligt kulturarv. Många uppskattar att få vandra i godan ro längs med Göta kanal eller åka kanalbåt en bit.

Möjligheten att få komma nära och lära känna den heliga Birgitta, vårt ständigt inspirerande helgon, ett av Europas skyddshelgon, är lockande för allt fler pilgrimer. Vi förlänger nu denna pilgrimsväg med tre dagars vandring. Vi låter Birgittaleden börja redan i Söderköping. På det viset får pilgrimsleden en ännu starkare koppling till den heliga Birgitta. När kistan med hennes kvarlevor fördes från Rom till Sverige kom den 1374 till Slätbaken. Kistan fördes till S:t Laurentii kyrka i Söderköping där den troligen förvarades en tid. Relikerna fördes sedan vidare genom Linköping och Skänninge till Vadstena.

Du kan börja din vandring vid S:t Laurentii kyrka i Söderköping, vid Domkyrkan i Linköping eller på någon annan plats du väljer längs med Birgittaleden. Börjar du i Söderköping har du sju dagar med 145 kilometers vandring framför dig, med nya upplevelser och intryck.


På Birgittaleden är du välkommen att

  • komma närmare och få inblick i vårt gemensamma andliga arv
  • få glimtar av en extraordinär människas andliga liv
  • komma ifrån din dagliga miljö och kanske få impulser till nya förhållningssätt: vad vill jag med mitt liv, vilka ledstjärnor väljer jag?
  • vandra eller cykla på lätt framkomliga vägar
  • åka kanalbåt mellan Vreta kloster/Berg och Borensberg på Göta kanal

Birgittaleden är i stora delar framkomlig för rörelsehindrade på sträckan Linköping - Borensberg.

Leden kan man nå med kollektivtrafik på många ställen.
Kontakta Östgötatrafiken på www.ostgotatrafiken.se eller 0771-21 10 10.

Leden är inte markerad i terrängen. Man får följa kartor och vägbeskrivningar som finns att ladda ner. Där finns också meditationer och tips om övernattning längs vägen.


Pilgrimsvandringens början
Du kan börja din vandring i Söderköping eller vid Linköpings domkyrka eller på någon annan plats du väljer. 

Östergötlands öppna landskap bjuder på bördiga slätter, sjöar, Göta kanal, många kloster och kyrkor. Längs med Birgittaleden finns det gott om ställen att stanna och vila på, vandrarhem, pensionat, hotell och också gott om mataffärer och restauranger.

I Linköpings domkyrka kan du bli sänd med en pilgrimsvälsignelse om du deltar i en ordinarie gudstjänst och talar med prästen före gudstjänsten.


Vid målet för pilgrimsvandringen
Du blir mottagen i Vadstena med en framkomstbön om du i förväg meddelar Pilgrimscentrum din ankomst. Du får då också ett pilgrims-certifikat som visar att du har vandrat Birgittaleden.

När du kommer fram till Vadstena har du nått målet för vandringen.
Du kan avsluta din vandring i Klosterkyrkan, där Birgittas relikskrin
finns eller i S:ta Birgittas kyrka i Birgittasystrarnas kloster Pax Mariae.
Sedan fortsätter du din pilgrimsvandring i livet - mot nya upptäckter och nya mål, med nya erfarenheter.
 

Här kan du ladda ner vägbeskrivning och kartor

Linköpings domkyrka