PC symbol färg

"Be, så skall ni få, sök, så skall ni finna, bulta, så skall dörren öppnas."

(Matt 7:7)


Att söka det vi redan har
Abbot Columba (500-talet) på klosterön Iona lär ha sagt ungefär: ”Du kommer inte att finna något på din pilgrimsfärd – om du inte burit det med dig. Gud finns överallt och du kommer att sakna honom bara om du inte burit honom med dig.”

Bakgrunden, jordmånen, växtmöjligheten, grunden, skatten, pärlan, målet, friden, välsignelsen, glädjen, enkelheten, kärleken, ordet som ger mig liv, Gud själv – vad vi än vill kalla föremålet för vårt sökande, är inte långt borta.

Läs mer om att söka det vi redan har i den pdf här intill som du kan ladda ner.