PC symbol färg
FRIHET
ENKELHET
TYSTNAD
BEKYMMERSLÖSHET
LÅNGSAMHET
ANDLIGHET
DELANDE


Sju ord, som väckt tankar hos många sedan de benämts som Pilgrimens sju nyckelord någon gång på 1990-talet. Sju ord som för många varit en ny väg till andlig medvetenhet. Sju ord som det nu skrivits många böcker om.

UPPTÄCKTEN
FÖRBEREDELSEN OCH GLÄDJEN
UPPBROTTET OCH LJUSET
VANDRINGEN OCH SMÄRTAN
VÄGEN OCH BARMHÄRTIGHETEN
MÅLET OCH HÄRLIGHETEN
FORTSATTA UPPTÄCKTER OCH NY GLÄDJE


Sju ytterligare pilgrimsord med kanske något annorlunda dimensioner som växt fram under de nu snart 20 år som Pilgrimscentrum verkat i Vadstena.

Ord kan vara fullständigt intetsägande – många gånger vackra,
men tomma. Vilka ord vi väljer är ibland avgörande både för den som säger dem och för dem som tar emot dem.

Ordet skapar och ger liv. ”Gud sade och det blev till…” ”I begynnelsen fanns Ordet… och Ordet blev människa…”

Kristus är Guds Ord. Så är det bibliska perspektivet. Och vi
ingår i det.

Vilka eller vilket ord är viktigt för oss, för mig?

Pilgrimsprästen Tomas Wettermark reflekterar över nyckelorden och pilgrimsorden i det  häfte som du kan ladda ner från denna sida. Reflektioner över några ord på vägen, nyckelord och pilgrimsord, ord för människor som är på väg på livets väg.

Kanske har du glädje av dem.

Pax et bonum!