PC symbol färg

Glädjens krona är ett ekumeniskt och vackert hjälpmedel för bön, ett sätt att be och meditera. 

Ibland kallas Glädjens krona "radbandet". Pärlorna ligger på rad och påminner oss om att vår bön, medvetet eller omedvetet, är mer eller mindre regelbunden och att bön är något som följer oss hela livet.

Glädjens krona påminner oss om den krona Birgittasystrarna bär på sina huvuden: Jesu fem sår i fem röda märken, ett vitt kors, en vit cirkel.

De vita pärlorna ger möjlighet att stanna upp och dröja i en bön.

Du finner böner och meditationer kring rosenkransen Glädjens krona i den pdf som du kan ladda ner från denna sida.