PC symbol färg

Seminarium om pilgrimsteologi
 
3-5 februari 2016 hölls årets Seminarium om pilgrimsteologi, arrangerat av Pilgrimscentrum i Vadstena.
 
Sedan 2010 har vi varje år i februari haft vårt teologiska pilgrimsseminarium. Ett seminarium – ”en plats för plantor att växa” – där vi fortsätter att gemensamt söka sätt och ord att uttrycka pilgrimstankar – tankegångar.
Årets tema Till läkedom och hälsa är en förhoppning och en bön som alla människor oavsett bakgrund bär på. Kanske blir det tydligast för oss, när vi själva eller någon i vår närhet, saknar hälsan och önskan om läkedom blir därmed större och mer konkret. Temat Till läkedom och hälsa kommer att påverka hela året 2016 på Pilgrimscentrum i Vadstena.

På seminariet fanns det möjlighet att reflektera tillsammans om läkedomens betydelse och om hur vi kan hjälpas åt att ta emot den och ge den vidare till andra.
Vi vill öka vår vilja att skapa goda miljöer som kan ge hälsa. Det handlar om att ta emot det Gud vill ge och att ge det vidare – i både den yttre och den inre miljön.

På Pilgrimscentrum säger vi ofta ”närvaron räknas”, för vi försöker skapa läkedom och hälsa åt varandra. Vår ingång är att vi välkomnar varandra, ser och berör varandra.

Under seminariet om pilgrimsteologi delar kvinnor och män från kyrkans olika traditioner med sig i föredrag och workshops och sätter igång tanke och samtal, bön och sång, stillhet och gång. Mässan och bönen ger rytm åt dagarna.
 
I år var det cirka 100 personer som deltog i seminariet. Föreläste gjorde Thomas Bengtsson diakon i Botkyrka församling, Olle Carlsson kyrkoherde i Katarina församling, Caroline Krook biskop em. Stockholms stift, Martin Lind biskop em. Linköpings stift, Gabriella Mellergårdh frilansjournalist, fotograf, författare och föreläsare och Lena Runius erfaren pilgrimsvandrare.
Deltagarna fick även välja mellan ett flertal olika workshops som alla hade temat Till läkedom och hälsa.
 
2017 planeras Seminarium om pilgrimsteologi äga rum i Vadstena 8-10 februari.