PC symbol färg

PILGRIMSDAGAR
med heliga Birgitta


6-9  OKTOBER

Pilgrim möter pilgrim.
Pilgrim möter sig själv.
Pilgrim möter Gud.

VI VÄLKOMNAR VARANDRA
att delta i dagsrytmen, i Mässan och bönen, i samtalet, i vandringen och i vilan.
Mötesplatser är Pilgrimscentrum, Klosterkyrkan, S:ta Birgittas kyrka och… vem vet?

SÅ HÄR SER DAGARNA UT.
Du ansluter när det passar dig.

TORSDAG 6 OKT
Under dagen är du välkommen att delta i bönen
 kl 8, 9, 12 o 15 i Klosterkyrkan
19.30 Completorium. Pilgrimscentrums kapell

FREDAG 7 OKT – Heliga Birgittas helgonförklaringsdag!
Om du vill finns mycket att delta i under dagen
08.00 Pilgrimsmässa. Klosterkyrkan.
09.00 Laudes. Klosterkyrkan.
09.30 Bibelsamtal. Pilgrimscentrum.
10.00 Romersk-katolsk mässa. S:ta Birgittas kyrka.
12.00 Sext. Klosterkyrkan.
15.00 Vesper. Klosterkyrkan.
15.45 Vandring: ”Heliga Birgitta och askan som ska      
          blåsa bort.” Start: PC.
16.25 Vesper och Completorium. S:ta Birgittas k:a
18.00 Mässa. Klosterkyrkan.
19.30 Completorium. Pilgrimscentrums kapell.
20.15 Delande av tankar efter dagen.

LÖRDAG 8 OKTOBER – Dagen då heliga Birgitta firas världen över.
08.00 Pilgrimsmässa. Pilgrimscentrums kapell.
          Kaffe, kanske?
09.00 Laudes. Pilgrimscentrums kapell.
09.30 Bibelsamtal. Pilgrimscentrum.
10.15 Vandring: ”Heliga Birgitta, heliga du och
          heliga jag själv”. Start: PC
12.00 Sext. Pilgrimscentrums kapell.
13.30 Om heliga Birgitta – ett samtal om förebilder
         och Andens ledning. - Moder em Karin OSsS   
         medverkar. Pilgrimscentrum.
15.00 Vesper. Pilgrimscentrums kapell.
19.30 HÖGTIDSCOMPLETORIUM                     
          tillsammans med Birgittasystrarna.
          Klosterkyrkan.
        Därefter fortsatt festlighet på Pilgrimscentrum.   

SÖNDAG 9 OKTOBER
09.00 Laudes. Pilgrimscentrums kapell.
          Möjligheter idag:
09.30 Vandring med Franciskus: ”En enda sång i allt som finns”. Start: PC.
10.00 Romersk-katolsk mässa. S:ta Birgittas kyrka.
11.00 Mässa i Klosterkyrkan. ”Sjung, syster Vatten, stäm din brunn”.
11.00 Gudstjänst i Vätternkyrkan.
 
Herre, visa mig din väg
och gör mig villig att vandra den.