PC symbol färg

Pilgrimslänkar

Här har vi samlat en del länkar om pilgrimsvandring i norden och övriga Europa. Listan är inte komplett utan vi har publicerat de länkar vi har fått information och vetskap om. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag om andra webbplatser.

Nätvandring i Danmark
Elisabeth Knox-Seith, pilgrimspräst i Roskilde stift, bjuder in till en pilgrimsvandring vid Pedersborgs kyrka i ett coronastängt Danmark.
Följ med och se: https://youtu.be/HSQgNhxGwRc

Santiago de Compostela
Många hör av sig till oss om information gällande Santiago de Compostela som vill vandra på el Camino. Längre ner på sidan har vi några bra länkar där du hittar mycket information.Organisationer i Norden

-----------------------------------------------------------------------------

Sverige

Föreningen Pilgrim i Sverige - där finns karta över pilgrimsleder och pilgimscentra i Sverige och länkar till vandringsleder i hela landet

Franciskanska pilgrimsrörelsen (nationell)

Pilgrimstid

Pilgrimscentrum i Varnhem

Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö

Pilgrimscentrum i Göteborg


Sankt Olofs Pilgrimer

Svenska kyrkan – Pilgrim

Vallentuna församling

Stora Birgittavandringen i Fresta

PilgrimsshopNorge

Nidaros Pilegrimsgård

Pilgrimsinformation från Nidaros

Pilegrimsfellesskapet St. JakobDanmark

Pilgrimsvandra i Danmark

Viborg Pilgrimscentrum

Härvägen – Pilgrimsled genom Danmark

Klosterleden i Danmark

PilgrimsHuset Maribo

​www.pilgrim-nordjylland.dk Finland

Finländska kyrkan 


-----------------------------------------------------------------------------
Spanien och Portugal

www.buencamino.nu   (bra sida om olika leder, på svenska)

-----------------------------------------------------------------------------

Santiago de Compostela


Pilgrimsvandra till Santiago de compostela, information på svenska

-----------------------------------------------------------------------------

Webbplatser på flera språk

Mundicamino

Xacobeo – pilgrimsguide

Camino Aragones (Somport – Puente la Reina)

The Camino

Jakobsleden på tyska

-----------------------------------------------------------------------------

Pilgrimsvänner de Camino, Länkar

Walking the Camino

Forum för El Camino


Härbärgen på hela Caminon

Länk till härbärgen på hela Caminon

​http://www.jakobus-info.de/jakobuspilger/96-spain.htm


Santiago

City guide