PC symbol färg

Möt Pilgrimscentrums nye föreståndare Rickard Borgenback

Jag som skriver detta heter Rickard Borgenback och är sedan i februari pilgrimspräst och föreståndare för pilgrimcentrum. Lite kort om mig som ny föreståndare: Jag är född och uppvuxen i Norrbotten. Innan min prästvigning arbetade jag vid Piteå kommun med olika projekt inom kultur och fritid, i huvudsak som projektledare och verksamhetsledare för uppbyggnaden av ett Science Center/besöksanläggning för nationalälven Pite älv. Ett starkt natur och friluftslivsintresse har alltid funnits hos mig. Först senare i livet förstod jag att denna kärlek till naturen djupast också handlade om en andlig längtan. Under många år betecknade jag mig som sökare. Men mitt i livet kom jag till en punkt av ”no return”. En punkt där jag svarade ”Ja”. Det blev början på en lång inre pilgrimsresa som ledde mig till prästvigning 2009 och därefter tjänst som präst i Gävle, Uppsala stift.
 
Ett viktigt steg längs vägen var när jag år 2006 fick möjlighet att delta på en 10 mil lång pilgrimsvandring i väglöst land mellan Abisko och Nikkaluokta, längs Dag Hammarskjöldsled. Det var en stark upplevelse att på vandringen dela livet med andra medvandrare, att bokstavligt bära varandras bördor och att be och fira mässa tillsammans på fjället. Jag fann att några av mina största passioner i livet rymdes i pilgrimsvandringens form och innehåll. Här fanns naturen och friluftslivet, här fanns en spiritualitet som omfamnade det kroppsliga och den kristna mystiken, här fanns enkelheten och friheten, här fanns ett medvandrarskap och ett delande, allt i en välsignad blandning. Sedan dess har jag kallat mig pilgrim. Heliga Birgittas bön har blivit också min bön: ”Herre visa mig vägen, och gör mig villig att vandra den”. Jag är oerhört tacksam över att den vägen lett mig och familjen vidare till Vadstena och att jag får möjligheten tillsammans med engagerade anställda och frivilliga nu få driva arbetet vid Pilgrimscentrum vidare mot framtiden.
 
Pilgrimscentrum
Pilgrimscentrum drivs sedan starten 1997 i ekumenisk anda av Svenska kyrkan, Linköpings stift i samarbete med Vadstena församling. Allt sedan starten har intentionen varit att skapa ett andligt pilgrimsteologiskt centrum med ”låga trösklar” för sökande människor. En plats att välkomna pilgrimer som kommer till Vadstena, en plats för bön, fördjupning, vila och övernattning. Vid pilgrimscentrum finns en vardag med en daglig puls där bönen och bibelläsningen står i centrum. Fyra gånger varje dag samlas vi till bön eller mässa i klosterkyrkan. Varje morgon har vi ett bibeldelande. (Nu i december månad finns möjlighet att delta digitalt, se mer om det på vår hemsida.) Om helgerna kommer normalt många tillresande gäster till Pilgrimcentrum för att bo och delta i de vandringar, retreater och kurser som vi ordnar. Mariagården är vår egen retreatgård i anrik klostermiljö. Hit är man också varmt välkommen som enskild gäst för egen retreat eller övernattning när man besöker Vadstena. Miljön hos oss är enkel och hemlik, för vi vill att alla ska känna sig hemma här!
 
Pilgrimsrörelsen - en del av en grön rörelse
På pilgrimscentrum i Vadstena och i Linköpings stift har vi länge arbetat med hållbarhet och klimat. Genom att visa på vägar till att leva ett enklare liv med lättare packning vill pilgrimen inspirera till ett hållbart liv där andligheten och bönen likväl som tjänsten till medmänniskan är central. Den gröna pärlan på frälsarkransen kom till här på pilgrimcentrum som ett sätt att betona både skapelsen och diakonin. Genom EU-projektet ”green pilgrimage” är vi nu en del i ett större arbete för att skydda natur och kulturvärden vid populära pilgrimsmål och utveckla hållbara sätt att vandra längs kända pilgrimsleder i Europa. Det innebär konkret för oss ett arbete med att utveckla vandrandet längs våra leder till Vadstena på hållbart vis. På pilgrimscentrum i Vadstena ordnar vi också regelbundet arrangemang och retreater med klimattema. Två gånger per år ges en klimatvila (tors – söndag.) Dessa helger är tänkta att ge inspiration till andlig fördjupning och fördjupat engagemang för naturen och skapelsen. Metoden bygger främst på förundran och bön. Vi bärs av tanken att andlig eller existentiell hälsa är hör ihop med ett engagemang för miljön och klimatet.
 
Med pilgrimens hälsning - Pax et bonum!
//Rickard Borgenback