PC symbol färg

Välkommen till Pilgrimsretreat
på Mariagården och Pilgrimscentrum!


”Retreat” betyder att dra sig tillbaka för en tid.
Få tid att tänka, att vila, att lyssna inåt och uppåt mer än utåt. Tystnad är en viktig del i retreaten. Kanske upptäcker vi de goda tankarna vi bär på, kanske får vi ro att tänka klart om det som är viktigt för oss. Kanske erfar vi Jesu inbjudan: ”Kom, följ mig… och vila…” (Mark 6).

Men retreaten har också en kallelse inbyggd: ”Följ mig och gå ut…” (Matt 28). Vi ska återvända till vardagsvandringen och då tar vi med oss Jesu ord: ”Jag är med er…” Vi gör en kort vandring, ca 1,5 timme, i Mariagårdens närhet med dem som vill varje dag. Vill du gå själv finns flera vägar att följa.

Möjlighet till enskilt samtal om vad som helst finns också, liksom möjlighet att gå till bikt.
 
Mariagården i Vadstena
Mariagården är en del av det ursprungliga Birgittinska klostret i Vadstena och ägs av Birgittasystrarna. Under en lång tid var det också klostermiljö för Mariadöttrarna, som numera har sitt Heliga Hjärtas Kloster vid Omberg. Det har också varit en del av Klostervägen inom Kriminalvården. Nu disponerar Pilgrimscentrum Mariagården och i samverkan med Birgittasystrarna inbjuder vi till en gård speciellt avskild för retreat och bön.

Tema
Varje retreat har ett tema som präglar de ledda meditationerna. Det övergripande temat för retreaterna är "I Guds tystnad”.  Orden är kanske inte det viktigaste utan att vi får tillfälle att dra oss tillbaka, reflektera, vila och ha ett stilla samtal med Gud, som ger oss livet. Ibland medvetet, oftast kanske omedvetet. Redan nu erfar vi Guds närvaro på olika sätt. Vila, bön, tanke, måltid, tystnad och kanske rörelse är byggstenarna i retreaten. Mässan firas dagligen.

Välkommen!
Du är välkommen  att anlända hos oss första retreatdagen  under eftermiddagen. Kom då till Pilgrimscentrum, Klostergatan 7.
Om du anländer senare än kl 16 går du direkt till Mariagården, som ligger invid Pilgrimscentrum, Klosterledsgatan 1.
Rummet får du tillgång till från kl 15:30. 
Vi ber Vesper kl 15:00 i Klosterkyrkan.
Kvällsmat kl 17.00
Pilgrimsmässa med sånger från Taizé firar vi kl 18.00.
Kl 18.30  Introduktion inför dagarna.
Kl 19.30  Completorium (aftonbön).
 
Tyvärr är inte retreatgården handikappsanpassad.

Anmälan
Välkommen med din anmälan.
Du anmäler dig via länkar på vår hemsida. 
 

Pilgrimsretreater 2021


23-24/1 Pilgrimsvila

4-7/2 Pilgrimsretreat

25-28/2 Pilgrimsretreat

11-14/3 Pilgrimsretreat

25-28/3 Pilgrimsvila

10-13/6 Pilgrimsvila

16-19/9 Pilgrimsvila

21-24/10 Pilgrimsretreat

11-14/11 Pilgrimsretreat

25-28/11 Piglrimsretreat

9-12/12 Pilgrimsretreat