PC symbol färg

Pilgrimsvila - bara vara en dag

Kom som enskild eller som grupp en torsdag, så skulle en dag kunna se ut:

09.00  Morgonbön i Klosterkyrkan
09.30  Bibelsamtal på Pilgrimscentrum
Fika, samtal och gemenskap.
12.00  Middagsbön
12.30  Lunch
13.00  Vandring i tystnad, alt Tystnad i Klosterkyrkan/Mariagården
15.00  Vesper
Fika
17.00  Kvällsmat
Delande
18.00 Bön i taizeanda på Mariagården

Kostnad per person 250 till 300 kronor.
Anmälan via mejl till pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se