PC symbol färg

Pilgrimsvila - bara vara en dag

Kom som enskild eller som grupp en tisdag eller onsdag,
så skulle en dag kunna se ut:


09.00  Morgonbön i Klosterkyrkan
09.30  Bibelsamtal på Pilgrimscentrum
Fika, samtal och gemenskap.
12.00  Middagsbön
12.30  Lunch
13.00  Vandring i tystnad, alt Tystnad i Klosterkyrkan/Mariagården
15.00  Vesper
Fika

Anmälan via mejl till pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se