PC symbol färg

Pilgrimsteologiskt seminarium – Dela för att hela. 6-8 februari 2019

Dela för att hela – Orden är hämtade från pilgrimsmässan och så lyder temat för 2019 års Pilgrimsseminarium i Vadstena.

Det är tionde gången som vi får möjligheten att träffas i början på februari i Vadstena och tillsammans utveckla den ständigt rörliga och föränderliga Pilgrimsteologin. Vi kommer under våra dagar få inspirera varandra och vi ska försöka att utifrån olika perspektiv och erfarenheter närma oss orden Dela för att Hela. För att göra temat ännu tydligare kommer föredragen att delas av två och vi kommer att ledas av två föredragshållare som tillsammans bildar en helhet. Vissa är gifta med varandra, några är engagerade i samma organisation, några är syskon och vissa till och med tvillingar. De kommer alla att med sin gemensamma aktivitet visa både i ord och handling ”Dela för att hela”. 
 

Medverkande

Moder Maria, Abbedissa hos Birgittasystrarna och Moder Katharina från Heliga Hjärtas Kloster på Omberg. De kommer att berätta om sina kloster och berätta om  ”Delande som skapar helhet och växt  i både kloster och liv. 

Bo Forsberg, generalsekreterare (över 20 år) för Diakonia och Perther Nordin, ordförande i Diakonia. De kommer att tala om utmaningen  att omvandla  upprördhet över livets orättvisor till en drivkraft för förändring  ”Ett helhjärtat engagemang kan leda  till radikalt delande”

Gunilla & Per Kristiansson, Barnmorska och präst tjänstlediga från arbete i Rosengård, Malmö och nu frivilliarbetare på Saint Pauls Thelogical Seminary IFI och Familyplanning Organisation Phillippines berättar om sin resa till Fillippinerna ”Vägen är en hel del av Målet”

Martin Lind, ordförande i Pilgrim i Sverige och Biskop em i Linköping, kommer att ge en biblisk och teologisk grund för orden Dela och Hela. 

Lars Hillås Lingius som tidigare bland annat verkat som journalist och förlagsredaktör och arbetat som direktor på Swedish Christian Study Centre i Jerusalem kommer, tillsammans med Torbjörn Ahlund, kyrkoherde i Vadstena som under en period arbetat  på Svenska teologiska institutet i Jerusalem, tala om Pilgrimsmålet Jerusalem – Hela världens hjärta.

Bröderna Rongedal – Henrik och Magnus - som bland annat deltagit i Melodifestivalen kommer tillsammans med en stor kör ge en insamlingskonsert i Vadstena Klosterkyrka under temat Dela – för att hela. Intäkterna från konserten kommer oavkortat att gå till Cancerforskning. 

Katharina och Johan Tyrberg. Katharina arbetar som psykoterapeut Johan är biskop. Vad är ett samtal och vad  betyder samtal för oss som människor? Hur kan det komma sig att delande av livsberättelser kan bli en helande process?

Kerstin & Tomas Wettermark. Kerstin är diakon och Tomas tjänstgör som präst i Göteborg. De kommer att tala om Diakonin och pilgrimsvandringen som ett sätt att koppla samman den inre och den yttre tjänsten. ”EN HEL DEL – helig och delaktig”.
 

Praktisk information

Avgiften är 2 000 kr inkl lunch, kvällsmat och fika. Du får faktura från Linköpings stift om du inte betalar med kort redan vid anmälan.

OBS! Logi ingår inte i avgiften utan bokas separat 
Tips: Birgittasystrarnas gästhem, Vadstena folkhögskola, Vandrarhemmet Klosterhotellet och Dahlströmska Gården Rum och frukost tel.0143-100 23.

Mat – Det är viktigt att du meddelar oss om eventuella allergier vid anmälan.

Program 6-8 feb

Onsdag
08.30   Drop-in-kaffe med                      smörgås och                              registrering.                                Vätternkyrkan

10.00   Morgonbön i                              Vätternkyrkan                            Välkomnande

11.00   Föredrag Tomas och 
            Kerstin. Vätternkyrkan

12.00   Middagsbön
            Vätternkyrkan

12.30   Lunch
            Vadstena Folkhögskola

14.00   Föredrag Moder Maria
            och Moder Katharina                  Birgittasystrarnas kyrka

15.00   Vesper 
            Birgittasystrarnas kyrka

16.00   Workshop 1 och kaffe.

17.00   Kvällsmat
            Folkhögskolans matsal

18.00   Bön, ljuständning           
            Birgittasystrarnas kyrka
 
Torsdag
08.00   Pilgrimsmässa 
            Klosterkyrkan

08.00   Romersk-katolsk
            mässa/Kommunion 
            S:ta Birgittas kyrka

09.00   Morgonbön.
            Vätternkyrkan

09.30   Föredrag Bo Forsberg
            och Pether Nordin
            Vätternkyrkan

10.30   Kaffe

11.00   Föredrag 
            Martin Lind 
            Vätternkyrkan

12:00   Middagsbön

12.30   Lunch
            Folkhögskolans matsal

14.00   Föredrag Johan och
            Katharina Tyrberg
            Birgittasystrarnas kyrka

15.00   Vesper

16.00   Workshops och kaffe

17.00   Kvällsmat
            Folkhögskolans matsal

19.00   Konsert – Dela för att
            hela, Klosterkyrkan 
 
Fredag
08.00   Pilgrimsmässa 
            Klosterkyrkan

08.00   Romersk-katolsk
            mässa/Kommunion
            S:ta Birgittas kyrka

09.00   Morgonbön 
            Vätternkyrkan

09.30   Föredrag Gunilla och
            Per Kristiansson  
            Vätternkyrkan

10.30   Kaffe.

11.00   Föredrag Lars Hillås
            och Torbjörn Ahlund 
            Vätternkyrkan.

12.00   Middagsbön och
            Sändning 
            Vätternkyrkan.

12.30   Lunch Folkhögskolans
            matsal