PC symbol färg

Mariagården

Pilgrimscentrum öppnar retreatgård på Mariagården i Vadstena
 

Mariagården var tidigare Mariadöttrarnas kloster och ägs sedan 1997 av Birgittasystrarna. Sedan 2010 har Stadsmissionen drivit behandlingshem med klosterinriktning. Denna verksamhet avslutades 31 december 2015. Birgittasystrarna har från den 1 maj 2016 hyrt ut Mariagården till Pilgrimscentrum.

Pilgrimscentrum vill  genom Mariagårdens boende  kunna erbjuda en retreatmiljö som uppmuntrar till gemenskap och samtidigt ger plats till egen reflektion och eftertanke. Detta sammantaget kan ge en pilgrimskänsla som skapar möjlighet till fördjupning.

Målgruppen för boendet är dels etablerade församlingsgrupper som vill hitta en gemensam upplevelse och söker efter enkelhet, tystnad och delande. Dessutom erbjuder Pilgrimscentrum retreater samt fördjupnings - och inspirationsdagar ledda av medarbetare från Pilgrimscentrum.

Det finns en uttalad vilja hos många att hitta fördjupning, glädje och lust. Man behöver därför platser där man hittar den levande källan i gudstjänst och gemenskap. Att få bo - i tystnad - i en klostermiljö, med ett pulserande gudstjänstliv, tror vi kan  förstärka denna längtan efter liv och gemenskap.

Under 2018 erbjuder Pilgrimscentrum flera retreater  som startar på torsdag  och avslutas på söndag.

Anmälan här                  Gå till sidan Retreat

En pilgrimsretreat 
kan se ut så här


Torsdag
17.00    Kvällsmat
18.00    Taize-mässa
19.30    Completorium
20.00    Kvällsfika
 
Fredag
08.00    Morgonmässa i 
              Klosterkyrkan.
              Frukost
09.00    Laudes i Klosterkyrkan
09.30    Bibelsamtal på 
              Pilgrimscentrum
10.00    Pilgrimsvandring
12.00    Sext i Klosterkyrkan
              Lunch på Mariagården
              Vila/Meditation/Samtal
15.00    Vesper i Klosterkyrkan
              Meditation/Samtal
17.00    Kvällsmat på
              Mariagården
18.00    Mässa i Klosterkyrkan
19.00    Delande - med dem
              som vill
19.30    Completorium
20.00    Kvällsfika
 
Lördag
08.00    Morgonmässa på
              Mariagården.
              Frukost
09.00    Laudes på 
              Mariagården 
09.30    Bibelsamtal på
              Pilgrimscentrum
10.00    Pilgrimsvandring
12.00    Sext på Mariagården
              Lunch på Mariagården
              Vila/Meditation/Samtal
15.00    Vesper på
              Mariagården
              Meditation/Samtal
17.00    Kvällsmat på
              Mariagården
19.00    Delande - med dem
              som vill
19.30    Completorium
20.00    Kvällsfika
 
Söndag
09.00    Laudes
              Gudstjänst/mässa i
              Vätternkyrkan
              S:ta Birgittas kyrka
              Klosterkyrkan    
12.30    Lunch
              Sändning