PC symbol färg

Linköpings stiftsorganisation söker föreståndare till Pilgrimscentrum

Vi söker en föreståndare till Pilgrimscentrum som med glädje och energi vill leva i Svenska kyrkans tro och arbeta för pilgrimsteologins utveckling i församlingars och individers liv.

Uppdraget
Som föreståndare för Pilgrimscentrum har du ett huvuduppdrag, nämligen att främja evangeliets växt och utveckling i församlingar och individer genom pilgrimsteologi och pilgrimsliv. Vi ser ett ökande intresse för pilgrimsvandringar och pilgrimsliv som bland annat präglas av en vilja till hållbarhet, rättvisa, frihet, enkelhet och långsamhet. Detta vill vi utveckla vidare.

Pilgrimscentrum är ett andligt pilgrimsteologiskt centrum som präglas av en övertygelse om öppenhetens, gästfrihetens och det regelbundna bönelivets betydelse för att skapa liv. Pilgrimscentrum verkar inspirerande för stiftets församlingar för att ”bön och handling må bli ett” och är lokaliserat i Vadstena.

Pilgrimscentrum stöder Vadstena församling i arbetet med Klosterkyrkan som ett levande pilgrimsmål präglat av tideböner och mässor. Vi erbjuder arrangemang i pilgrimsliv såsom pilgrimsvandringar, retreater och kurser med möjligheter till fördjupad tro. Vidare bedriver vi teologiskt och praktiskt utvecklingsarbete inom pilgrimsteologins område. Vi samverkar också med nationella och internationella organ såsom Pilgrim iSverige samt Green Pilgrimage Network. Arbetet vid Pilgrimscentrum är starkt ekumeniskt präglat.

Vid Pilgrimscentrum finns en kompetent och engagerad grupp anställda medarbetare (diakon, husmor, pilgrimsutvecklare och präst) samt ett antal hängivna ideella medarbetare. Du ingår i stiftsorganisationens ledningsgrupp och har stiftsdirektorn som chef. För Pilgrimscentrum finns en referensgrupp av förtroendevalda utsedd av stiftsstyrelsen.

Vi söker nu dig som bär på en vilja att leva, leda och vidareutveckla detta viktiga och spännande arbete.

Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som vill bära och vara buren av evangeliet och pilgrimstanken och som med entusiasm och integritet förmår leda och utveckla arbetet vid Pilgrimscentrum. Du är präst som är välgrundad i Svenska kyrkan och som ser den djupa relationen till andra kyrkosamfund och kristna medsyskon inom Sverige och internationellt som en verklig tillgång. Det gör att du också måste behärska engelska och gärna något annat språk utöver svenska bra.

Du vill leda vidareutvecklingen av Pilgrimscentrum för att öka våra möjligheter till mottagande av såväl individuella pilgrimer som grupper av pilgrimer med målet att öka viljan till ett hållbart liv präglat av medvetenhet om Guds närvaro och vilja till profetisk rättvisa. Du har också en vilja och förmåga att arbeta brett och öppet med andra partners inom kyrka, offentlighet och näringsliv.

Du är en god ledare och chef som förmår att arbeta uthålligt och tydligt avseende mål och prioriteringar samtidigt som du förmår att skapa och vidmakthålla en god laganda och arbetsgemenskap präglad av delande, förtroende och flexibilitet.

Är du också en nytänkande entreprenör som har och kan locka fram idéer och initiativ kring den vidare utvecklingen av Pilgrimscentrum, så är det något vi värdesätter. Liksom om du har god erfarenhet av pilgrimsvandringar, gillar friluftsliv och uteliv.

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare 100%. Tillträde efter överenskommelse.

Placering
Pilgrimscentrum, Vadstena

Ersättning
Månadslön efter överenskommelse

Så söker du
Ansökan med CV och löneanspråk ska vara inkommen senast den 11 oktober 2019 till:

Svenska kyrkan, Linköpings stift
Box 1367, 581 13 Linköping

Eller via epost:

linkopingsstift@svenskakyrkan.se  

pether.nordin@svenskakyrkan.se

Kontakt
Stiftsdirektor Pether Nordin, 0730-222621

Facklig företrädare för Vision: Ann-Marie Lind,  013-303590
Ann-marie.lind@svenskakyrkan.se
 
Facklig företrädare för KyrkA: Anna-Carin Gabelic, 013-303595
Anna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se

Om Pilgrimscentrum
Pilgrimscentrum är stiftsorganisationens besökscentrum för pilgrimer till Klosterkyrkan och ska visa på öppenhetens, gästfrihetens och det regelbundna bönelivets betydelse för att skapa liv. Pilgrimscentrum ska verka inspirerande för stiftets församlingar till att ”bön och handling må bli ett”. Läs mer på Pilgrimscentrums hemsida: https://www.pilgrimscentrum.se/

Om Linköpings stift
Svenska kyrkan framträder regionalt som ett stift under ledning av en biskop. Linköpings stift omfattar Östergötland och norra Småland med 30 ekonomiska enheter och 100 församlingar. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet samt att förvalta Svenska kyrkans tillgångar inom jord, skog och fonder. Inom Linköpings stiftsorganisation är vi ett hundratal medarbetare, på stiftskansliet i Linköping, på Pilgrimscentrum i Vadstena på Vårdnäs stiftsgård och ute i skog och mark.