PC symbol färg

LECTIONARIUM VINTERN 20/21

Första texten läses i laudes, andra i middagsbönen och tredje i vesper.
Till varje veckas läsningar finns frågor att fundera på som används i det dagliga bibeldelandet på Pilgrimscentrum kl. 9:30.

Det latinska ordet adventus betyder ankomst. På ett trefaldigt sätt reflekterar vi över Kristi ankomst: hans ankomst och födelse i Betlehem, hans ankomst i våra liv nu och hans ankomst vid tidens slut. Adventstiden är en bot- och fastetid även om glädjen och festen alltid dominerat. Den första söndagen i Advent är samtidigt Kyrkans nyårsdag.
 
                                                          
Guds hus v.1
Vilka betydelser kan ”Guds hus” ha för oss? Vad är Guds hus för mig?
På vilket sätt är vi Guds hus?
 
Måndag 
M/L: Matt 2:13-23
S:       Hebr 3:1-6
V/C:  1 Kung 19:11-12 

Tisdag
M/L: Joh 8:12
S:       Ef 2:17-19
V/C:  Jes 9:2, 6  

Onsdag 
Matt 2:1-12
Jes 60:1-6
Ps 72:10–15                                             
 
Torsdag 
M/L: Kol 1:11-14
S:       Jes 49:5-7
V/C:  1 Kung 8:27 

Fredag
M/L: Luk 11:29-32
S:       2 Kor 4:3–6
V/C:  1 Krön 29: 14–15 

Lördag
M/L: Jes 40:25-26
S:       1 Kung 10:1.7
V/C:  Rom 12:1–2 

Söndag
Matt 3:13-17
Jes 42:1–7
Ps 89:20–29 

Jesu dop v.2
Jesus gick in under våra villkor, vad betyder det för mitt lyssnande till honom?
Varför måste Jesus döpas? Vad betyder vattnet? Vi föds i vatten, vi föds på nytt genom Anden, vad tänker jag om det?
 
Måndag 
M/L: Matt 3:13-15
S:       Jes 42:1-7
V/C:  Neh 9:19-21 

Tisdag 
M/L: Matt 3:16-17
S:       2 Mos 1:22-2:10
V/C:  Pred 3:1-8 
 
Onsdag 
M/L: Luk 3:15-17, 21-22
S:       Apg 8:14-17
V/C:  Pred 3:9-15                                                          

Torsdag 
M/L: 1 Joh 5:6-12
S:       Ef 2:7-19
V/C:  Rut 1:1-15 
 
Fredag 
M/L: Mark 1:9-11
S:       Ps 113:3-9
V/C:  Rut 1:16-22 
 
Lördag 
M/L: 1 Krön 16:23-27
S:       Jes 43:1-4
V/C:  Rut 2:1-13 

Söndag
M/S: Joh 2:1-11
S: 2 Mos 33:18-23
V/C: Ps 19:2-7                                                                   

Livets källa v.3
Vad är livets källa? Vad är mitt livs källa?
Hur och var får jag syn på goda källor i min vardag?
 
Måndag
M/L: Joh 2:1–5
S:       2 Mos 33:18–23
V/C:  Rut 2:13-23                   

Tisdag
M/L: Joh 2:6-12
S:       Jes 55:1-4
V/C:  Jes 6:1-8                                                             

Onsdag
M/L: Joh 4:5-15
S:       Hebr 2:9-10
V/C:  Jer 29:11-14                                                  

Torsdag
M/L: Joh 4:16-26
S:       Jer 10:6-7
V/C:  Mika 7:7–8.                                                        

Fredag
M/L: Joh 5:31-36
S:       5 Mos 5:23-27
V/C:  1 Mos 3:15 

Lördag
M/L: Apg 17:24-27
S:       Ef 1:7-14
V/C:  Jes 7:14 

Söndag 
Matt 8:5–13
1 Kung 8:41-43
Ps 36:6–10                                          

 
Jesus skapar tro v.4
Hur har jag kommit till tro? Vad hjälper mig att tro?
Vad får mig att tvivla? Vad betyder min tro för mina handlingar?

Måndag 
M/L: Matt 8:1–4
S:       Rom 1:16-17
V/C:  Mika 5:2–3                                    

Tisdag
M/L: Matt 8:5–13
S:       Jes 45:22–24
V/C:  Jes 9:2, 6                                         

Onsdag
M/L: Joh 4:27-37
S:       2 Kor 1:3-7
V/C:  Jes 53:3-12                                 

Torsdag
M/L: Gal 2:16-21
S:       Ps 145:14-18
V/C:  Sak 9:9                                              

Fredag
M/L: Joh 4:46-54
S:       2 Kor 1:3–7
V/C:  Luk 1:5–17 

Lördag
M/L: 5 Mos 33:26–28
S:       2 Kung 5:1–4, 9–15
V/C:  Luk 1:18-25 

Söndag
Matt 20:1–16
Jer 9:23-24
Ps 25:4–11 

Septuagesima betyder att det är 70 dagar före påsk.
 
Nåd och tjänst v.5
Vilka tecken på nåd har jag erfarit i mitt liv? Hur kan nåden bli ett sätt att tänka och leva? Hur vill jag att Gud ska använda mig?
Vad händer med mig när jag märker att jag fått något av nåd?
 
Måndag
M/L: Matt 20:1-16
S:       Jer 9:23-24
V/C:  Luk 1:27-35 

Tisdag
M/L: 1 Kor 1:1-3
S:       Jona 3:10-4:11
V/C:  Luk 1:36-38                                   

Onsdag
M/L: Luk 17:7-10
S:       Fil 3:7-14
V/C:  Luk 1:39-45                                                     

Torsdag
M/L: Fil 1:3-11
S:       Hes 34:15-16
V/C:  Luk 1:46-50                              

Fredag 
M/L: Matt 19:27-30
S:       Mika 7:18-20
V/C:  Luk 1:50-55 

Lördag 
M/L: Joh 1:16-18
S:       Vish 11:22-26
V/C:  Luk 1:56-66                                               

Söndag 
M/S Luk 2:22-40
S: 1 Sam 1:21-28
V/C: Ps 138 

  
Uppenbarelsens ljus v.6
Vad är ”uppenbarat ljus” för mig? När ser jag Guds ljus?
Hur kan jag ge ljuset vidare? Vad behöver jag få ljus över? Kan jag identifiera mig med Symeon eller Hanna? I så fall på vilket sätt?
 
Måndag 
M/L: Luk 2:22-40
S:       1 Sam 1:21-28
V/C:  Luk 1:67–68, 80 

Tisdag
M/L: 1 Joh 1:5–7
S:       Mal 3:1–4
V/C:  Luk 2:1–7 

Onsdag
M/L: Matt 13:31-33
S:       Apg 2:42-46
V/C:  Luk 2:8-14                                                

Torsdag 
M/L: 1 Tim 6:13-16
S:       Joh 3:16-17
V/C:  Luk 2:15-20                                       

Fredag
M/L: Joh 1:14-18
S:       Höga v 2:4
V/C:  Luk 2:21 

Lördag
M/L: Joh 5:1–9
S:       Mika 7:7–8
V/C:  Luk 2:25-32 

Söndag
M/L: Luk 18:31-43
S: Jes 52:13-15
V/C: Ps 86:5-11                    
   
Fastlagssöndagen inleder förfastan och är en övergång till den egentliga fastetiden som börjar i och med askonsdagen. Innan den egentliga fastan inleds är tid för fest och karneval. I Sverige firar vi med fettisdagsbullen.
 
Kärlekens väg v.7
Jesu väg är kärlekens väg, vad tänker jag om det? På vilka sätt går jag, kan jag gå kärlekens väg?
Hur ser vår tid och vårt samhälle på kärleken som väg?
Vad kan jag avstå ifrån? Och i så fall för vem? Och varför?

Måndag 
M/L: Luk 18:31-34
S:       Jes 52:13–15
V/C:  Luk 2:33-35
                                       
Tisdag
M/L: Luk 18:35-43
S:       Est 4:12-17
V/C:  Luk :-38-36 

Onsdag 
M/L: Matt 6:16-18
S: Jak 2:14-17
V/C: Jes 58:4–917
 
Torsdag 
M/L:1 Tim 2:4-6
S:       Höga v 8:6–7
V/C:  Luk 2:39

Fredag                                                      
M/L: 1 Kor 13:1–13
S:       2 Kor 5:14-21
V/C:  Matt 2:1–6

Lördag
M/L: 1 Joh 3:16-18
S:       Ef 5:1-2
V/C:  Matt 2:7-12

Söndag
M/L: Matt 4:1–11
S: 1 Mos 16:1–13
V/C: Ps 31:2–621
 
Prövningens stund v.8
Vilka frestelser möter mig/oss idag?
Vilka prövningar? Hur bemöter jag/vi dem?
Hur kan Jesus inspirera mig? Hur skulle ett samhälle med Jesu förhållningssätt till makt kunna se ut? Är det möjligt?
Hur påverkas vi av makt och maktlöshet?
 
Måndag  
M/L: Matt 4:1–4
S:       1 Mos 16:1-13
V/C:  Matt 2:13-16. 

Tisdag                                    
M/L: Matt 4:5–7
S:       1 Mos 4:3-7
V/C:  Matt 2:19-23

Onsdag                                              
M/L: Matt 4:8–11
S:       Hebr 5:7-10
V/C:  Luk 2:40-47
                                                      
Torsdag 
M/L: Jak 1:12-15
S:       1 Kor 13:4–7
V/C:  Luk 2:48-5225
 
Fredag 
M/L: Mark 1:12-13
S:       Rom 13:8–10
V/C:  Matt 3:1–1126
 
Lördag 
M/L: Matt 5:43-45
S:       1 Mos 3:1–13
V/C:  Matt 3:13-17
 
Söndag 
Matt 15:21-28
1 Mos 32:22–31
Ps 130 

 
Den kämpande tron v.9
Vad innebär ”trons kamp”? Vem kämpar jag med? Vem kämpar jag mot? På vilka sätt kan jag se att Gud kämpar med mig? Vad betyder det att kämpa med Gud? Vilka tvivel vill jag göra upp med?
 
Måndag 
M/L: Matt 15:21-28
S:       1 Mos 32:22-31
V/C:  Matt 4:1-4

Tisdag
M/L: 1 Kor 10:12-13
S:       1 Kung 19:1–8
V/C:  Matt 4:5–7

Onsdag
M/L: Luk:36-43
S:       Hebr 11:23-27
V/C:  Matt 4:8-11 

Torsdag
M/L:  Luk 7:42-8:3
S:       Joh 1:14
V/C:  Luk 5:1-11

Fredag
M/L: Mark 14:3-9
S:       Hebr 1:1-3
V/C:  Matt 4:23-25

Lördag
M/L: Jes 61:1-3
S:       Mark 1:9-11
V/C:  Matt 5:1-3

Söndag
M/L: Luk 11:14-26
S: 1 Sam 17:40-50
V/C: Ps 25:12–22                                  
 
Kampen mot ondskan v.10
På vilket sätt griper Gud in? Hur kan jag själv vara ett redskap för Gud och det goda? Hur kan jag rusta mig i kampen mot ondskan? Hur kan jag se att ondska splittrar? Att leva som ett ljusets barn, vad betyder det?
  
Måndag 
M/L: Luk 11:14-19
S:       Ef 5:1–2
V/C:  Matt 5:4

Tisdag                              
M/L: Luk 11:20-26
S:       Jes 59:14-17
V/C:  Matt 5:5

Onsdag
M/L: Mark 5:24-34
S:       Upp 3:14-19
V/C:  Matt 5:6

Torsdag
M/L: Ef 6:10-18
S:       Joh 6:35
V/C:  Matt 5:7

Fredag
M/L: Mark 9:14-29
S:       Fil 2:5-11
V/C:  Matt 5:8

Lördag                                        
M/L: Mark 9:30-32
S:       1 Kung 18:26-29, 36–39
V/C:  Matt 5:9

Söndag
M/L: Joh 6:1–15
S: 2 Kung 4:42-44
V/C: Ps 107:1–914
     
Livets bröd v.11
Vad menas med livets bröd? Det dagliga och det eviga brödet, hur hör de ihop? Hur kan Kristus bli mitt dagliga bröd (livets bröd)? Vad hungrar och törstar jag efter? Ordet kompis betyder ’den jag delar bröd med’. Gud ger i överflöd, hur kan jag vara en del av detta givande?
 
Måndag 
M/L: Joh 6:1-15
S:       2 Kung 4:42-44
V/C:  Matt 5:10-11

Tisdag
M/L: 2 Kor 9:8-10
S:       2 Mos 16:11-18
V/C:  Matt 5:13

Onsdag
M/L: Joh 6:24-35
S:       1 Kor 10:1–6
V/C:  Matt 5:14-16

Torsdag                                                   
M/L: 1 Petr 2:1-3
S:       Fil 2:5-11
V/C:  Luk 6:27-31                              

Fredag
M/L: Joh 6:48-59
S:       Matt 13:44-46
V/C:  Luk 6:32-35 

Lördag                                                        
M/L: Mark 10:23-27
S:       2 Mos 16:11-18
V/C:  Luk 6:36-42 

Söndag 
M/L: Luk 1:26-38
S: Jes 7:10-14
V/C: Ps 147:7-15 

  
Guds mäktiga verk v.12
Vad betyder det att säga ja till Gud? Hur kan Maria vara vår förebild? Vad får mig att tveka eller bestämma mig vid stora beslut? Vad kan få mig att säga ja till en övertygelse trots motstånd från omgivningen?
 
Måndag  
M/L: Luk 1:26-38
S:       Jes 7:10-14
V/C:  Matt 6:5-8
 
Tisdag 
M/L: Rom 4:18-21
S:       Mika 5:2–4
V/C:  Matt 6:9–13
 
Onsdag 
M/L: Luk 1:39-45
S:       Rom 8:1–4
V/C:  Matt 6: 17–23                  
 
Torsdag 
M/L: Luk 1:46-55
S:       Kol 1:15-20
V/C:  Matt 6:24-32                              

Fredag 
M/L: 1 Sam 2:1-10
S:       Joh 3:1-3
V/C:  Matt 6:33-34

Lördag
M/L: Mark 12:28-34
S:       Rom 4:18-21
V/C:  Matt 7:7–11

Söndag 
M/L: Mark 11:1–11
S: 2 Mos 13:6–10
V/C: Ps 118:19–2928
 
Stilla veckan, stora veckan i ortodox tradition, eller som man också säger heliga veckan, inleds i och med Palmsöndagen. Vi följer Jesu sista dagar alltifrån intåget i Jerusalem, hans sista måltid med lärjungarna, kampen i Getsemane och fängslandet, rättegången, korsfästelsen, hans begravning. Veckan avslutas med uppståndelsens glädje.
 
Vägen till korset v.13
På vilket sätt kan jag säga att denna vecka är stilla, helig och stor? Vad betyder det för oss att Kristus gick vägen till korset? Kristi sinnelag, hurdant är det? Känner jag igen det hos mig själv eller någon annan?
När jag läser om denna veckas händelser, vad sker i mig, vad tänker jag om t ex nattvarden, Getsemane och korset?

Måndag
M/L: Mark 11:1-11
S:       2 Mos 13:6-10
V/C:  Mark 2:1-12

Tisdag 
M/L: Hebr 2:14-18
S:       Jes 56:6-8
V/C:  Matt 9:9-13

Onsdag
M/L: Luk 19:28-40
S:       Sak 2:10-13
V/C:  Mark 3:13-19

Torsdag                                         
M/L:  Mark 14:12-26
S: 2 Mos 24:3-11
V/C: 1 Kor 10:16-17

Fredag
M/L:  Mark 15:21-41
S: Jes 53:1-12
V/C: 1 Kor 2:1-10

Lördag
M/L: Matt 24:37-51
S:       Fil 2:6-8
V/C:  1 Petr 3:18-19
 
Söndag 
Mark 16:1–8
Dan 3:19-25
2 Tim 2:8–13                                              
 
  
Påsken. Det är kring påskens mysterier som kyrkoåret vuxit fram. Ja, hela vår tro har sin kärna i Kristi seger över döden. Paulus skriver: ”Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös…” (1 Kor 15:17). Varje söndag är en påskdag, men varje år firas också Kristi uppståndelses fest vid ett speciellt tillfälle: på första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Så påskens datum varierar år från år. Ordet påsk kommer från hebreiskans pesach som betyder gå förbi. Det var ju den judiska påsken Jesus och hans lärjungar firade och som sen fick ett nytt innehåll för de kristna, nämligen Kristi uppståndelse och seger över döden. Om den judiska påsken kan du läsa i 2 Mos.
 
Kristus är uppstånden v.14
När i mitt liv, eller runtomkring mig, har jag sett mönstret ”genom död till liv”? Herren följer mig i medgång och motgång, kan jag hjälpa andra till nytt liv? Vad får mig att tro eller tvivla på att Jesus har uppstått?
 
Måndag
Luk 24:13-35
Hes 37:1-10
Apg 10:34-43

Tisdag 
M/L: Matt 28:1–20
S:       1 Kor 15:53-57
V/C:  Jes 25:6-9

Onsdag
M/L: Mark 16:1–14
S:       1 Kor 15:12-21
V/C:  2 Mos 15:1–11

Torsdag
M/L: Luk 24:1–12
S:       Apg 3:14-16
V/C:  Hos 6:1–3

Fredag 
M/L: Joh 20:1-18
S:       Jona 2:1-11
V/C:  Apg 13:32-37                                
 
Lördag 
M/L: Luk 24:36-49
S:       Kol 3:1–4
V/C:  Jer 31:9–13
 
Söndag 
M/L: Joh 21:1–14
S: Jes 43:10–13
V/C: Ps 145:1–7 

Påskens vittnen v.15
Vilka tecken i mitt liv vittnar om Guds seger över ondska, mörker och död? Hur kan jag påminna mig själv och andra om Guds seger? Vad innebär det för mig att ha Jesus kär? Jesus frågade Petrus: ”Har du mig kär?” Vad svarar jag?
 
Måndag 
M/L: Joh 21:1-14
S:       Jes 43:10-13
V/C:  Joh 4:3-26

Tisdag
M/L: 1 Kor 15:1-11
S:       Jer 18:1-6
V/C:  Joh 4:27-38

Onsdag
M/L: Joh 21:15-19
S:       1 Petr 1:3-9
V/C:  Joh 8:11

Torsdag
M/L: Joh 17:9-17
S:       Jes 57:15-16
V/C:  Luk 7:1-10

Fredag 
M/L: Joh 15:10
S:       1 Joh 3:18-24
V/C:  Luk 7:11-17

Lördag 
M/L: Joh 15:11-17
S:       Hos 14:5-9
V/C:  Mark 4:35-41
 
Söndag 
M/L: Joh 10:1–10
S: Hes 34:11–16
V/C: Ps 23
 
 
Den gode herden v.16
Att ha Kristus som herde, vilka tankar väcker det?
Kristus gav också oss kallelsen att leda varandra – kan jag se att också jag får vara en herde för andra? Kan jag säga att Jesus är min herde?
 
Måndag 
M/L: Joh 10:1-6
S:       1 Petr 2:22-25
V/C:  Mark 5:22-24

Tisdag                                                
M/L: Joh 10:7-10
S:       Jer 23:3-8
V/C:  Mark 5:35-43

Onsdag
M/L: Joh 10:22-30
S:       1 Petr 5:1-4
V/C:  Matt 11:16-19

Torsdag                      
M/L: Joh 10:31-42
S:       Hes 34:23-31
V/C:  Matt 11:25-27

Fredag 
M/L: Joh 10:11-15
S:       Rom 5:12-21
V/C:  Matt 11:28-30                                                  
 
Lördag 
M/L: Joh 10:16
S:       Hes 34:11-16
V/C:  Mark 6:30-31
 
Söndag 
M/L: Joh 16:16-22
S: Jes 54:7-10
V/C: Ps 147:1-7


Vägen till livet v.17
Kristus är Vägen – hur förstår jag det? Kan jag se att Gud öppnar vägar för mig idag? Vilka är de i så fall? Hur ser min väg ut? Vilka vägar till liv har jag gått? Hur vet jag att jag går vägen till livet? Vilka slår jag följe med?
 
Måndag 
M/L: Joh 16:16-22
S:       Heb 13:12-16
V/C:  Mark 6:32-34

Tisdag
M/L: Joh 16:23-33
S:       Jes 54:7-10
V/C:  Mark 6:35-44

Onsdag
M/L: Joh 13:31-34
S:      1 Thess 5:9-11
V/C:  Matt 14:22-33

Torsdag
M/L: Joh 13:35
S:       2 Mos 13:20-22
V/C:  Mark 7:32-37                              

Fredag 
M/L: Joh 14:1-5
S:       2 Kor 4:16-18
V/C:  Matt 17:1–4

Lördag 
M/L: Joh 14:6-14
S:       Jesu Syrak 28:3-7
V/C:  Matt 17:5–9                                          

Söndag 
M/L: Joh 16:5–11
S: Hos 11:1–4
V/C: Ps 98:1–8
 
  
Att växa i tro v.18
På vilka vägar har jag kommit till den tro jag har? Vilka svårigheter och glädjeämnen har jag erfarit på vägen?
Vilken betydelse har Kristi liv för mitt liv? Vilka erfarenheter har fått mig att växa i tro? Kan jag bidra till stärkt tro?
 
Måndag 
M/L:  Joh 16:1–8
S:       1 Joh 4:10-16
V/C:  Matt 18:21-22     

Tisdag
M/L: Joh 16:7-11
S:       Hos 11:1–4
V/C:  Matt 18:23-35

Onsdag
M/L: Joh 17:1-8
S:       Gal 5:13-18
V/C:  Luk 10:25-28

Torsdag
M/L: Joh 17:9-17
S:       Jes 57:15-16
V/C:  Luk 10:29-37

Fredag
M/L: Joh 15:10
S:       1 Joh 3:18-24
V/C:  Luk 10:38-42

Lördag 
M/L: Joh 15:11-17
S:       Hos 14:5–9
V/C:  Luk 12:15-21                                                          

Söndag 
M/L: Luk 18:1–8
S: 1 Mos 18:26-32
V/C: Ps 13                                                                       
 
 
Bönen v.19
Vad är bön för mig? Vår fader vet allt, varför skall vi då be? Vad eller vem vill jag be för? På vilka sätt kan vi be?
Vad betyder det att helhjärtat söka Gud?
Att be med egna eller andras ord, vad tänker jag om det?
 
Kristi himmelsfärd
Elia, Jesus och Maria har ingen grav, vad vittnar det om? Varför ska vi inte stå och se mot himlen?
 
Måndag  
M/L: Luk 18:1-8
S:       1 Mos 18:26-32
V/C:  Luk 14:15-24

Tisdag
M/L: Luk 18:9-14
S:       Ef 3:14-21
V/C:  Luk 15:1-7

Onsdag
M/L: Matt 6:5–15
S:       Rom 8:24-27
V/C:  Luk 15:8–10

Torsdag
M/L: Mark 16:19-20
S: 2 Kung 2:11-14
V/C: Apg 1:1–11                                                     

Fredag 
M/L: Luk 11:1-4
S:       1 Joh 5:13-15
V/C:  Luk 15:11-24
 
Lördag 
M/L:  Joh 16:5-11
S:        Luk 11:5-13
V/C:   Luk 15:25-32
 
Söndag
M/L: Joh 15:26-16:4
S: Sak 14:6-9
V/C: Ps 133:18-2216
 
 
Kristi himmelsfärd firas 40 dagar efter påsk
(se Apg 1) och pingsten 50 dagar efter påsk (se Apg 2)
 
Hjälparen kommer v.20
Kristus har lovat vara närvarande hos var och en – på vilket sätt erfar jag det? Kristus ber i oss genom sin Ande – vad betyder det för mig?
Att vara fylld av Anden, vad betyder det?
 
Måndag  
M/L: Joh 15:26-27
S:       Rom 8:16-18
V/C:  Luk 17:11-19

Tisdag
M/L: 5 Mos 31:6-8
S:       Joh 15:26-32
V/C:  Luk 18:9-14

Onsdag
M/L: Joh 16:5-11
S:       Apg 1:12-14
V/C:  Mark 10:13-16

Torsdag
M/L: Joh 16:12-15
S:       1 Kung 19:9–16
V/C:  Luk 19:1–10

Fredag
M/L: Joh 16:23-24
S:       Rom 8:31-39
V/C:  Mark 10:46-52.                        
 
Lördag 
M/L: Joh 16:25-33
S:       5 Mos 31:6-8
V/C:  Joh 10:1-322

Söndag 
M/L: Joh 14:25-29
S: 1 Mos 11:1–9
V/C: Ps 104:27–31

Den helige Ande v.21
Ande, anda, vind och andning hör ihop, på vilket sätt?
Hur kan den helige Ande bli tydlig för mig? På vilka sätt tar jag emot den helige Ande?

Måndag 
M/L: Joh 6:44-47
S:       2 Mos 17:1-7
V/C:  Apg 10:42-28

Tisdag 
M/L: Joh 14:25-29
S:       1 Mos 11:1-9
V/C:  Joh 10:11-18                                    

Onsdag
M/L: Joh 7:37-39
S:       Ps 104:27-31
V/C:  Matt 21:1-11 

Torsdag
M/L: Joh 16:7-11
S:       Jes 12
V/C:  Joh 2:14-22

Fredag
M/L: Joh 14:15-18
S:       Apg 2:14-21
V/C:  Matt 21:28-32 

Lördag
M/L: Joh 14:19-21
S:       Joel 2:28-29
V/C:  Matt 21:33-46

Söndag
Matt 11:25-27
5 Mos 6:4–9
Ps 113:1–6


Trefaldighetstiden. Söndagarna efter de stora högtiderna är en fördjupning in i mysterierna, inkarnationen och uppståndelsen och vår delaktighet i dem. Det är ur reflektionen över mysterierna som tron växer. ”Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig” säger Jesus. ” Hjälparen, den heliga Anden”…”skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.” (Joh 14:1, 26) Förståelsen ökar, vi får hjälp med att hitta vägar, att leva som kristna och ber att Herren ska stärka vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek.
 
Gud – Fader, Son och Ande v 22
Gud är mysterium men erfarbar. Hur vill jag beskriva Gud? Vad betyder det att Gud är Fadern, Sonen och Anden? Gud är treenig, på vilket sätt är vi treeniga?
 
Måndag 
M/L: Matt 11:25-27
S:       Apg 2:24-35
V/C:  Matt 12:41-44   

Tisdag                                    
M/L: Joh 6:44-47
S:       5 Mos 6:4-9
V/C:  Matt 25:31–40

Onsdag
M/L: Joh 11:18-26
S:       5 Mos 18:1-3
V/C:  Matt 25:41-45

Torsdag
M/L: Joh 11:27-29
S:       Apg 4:5-12
V/C:  Mark 14:1–9,
                                Joh 6:51-58     
Fredag
M/L: Matt 28:16–20
S:       Rom 11:33-36
V/C:  Mark 14:10-11

Lördag
M/L: Matt 6:25-30
S:       Apg 17:22-31
V/C:  Mark 14:12-16                                           

Söndag
Joh 3:1–8
Hes 36:25–28
Ps 66:5–12


Vårt dop v.23
Kristi dop – död och uppståndelse – och vårt dop för oss samman. Vad säger det mig? Vilken betydelse kan dopet ha för min dag? Vilka innebörder i dopet är viktiga för mig? Vilka betydelser har vatten i mitt liv, min dag? Vad säger dopet om Gud, om mig själv och om medmänniskorna?
 
Måndag
M/L: Joh 3:1-8
S:       Hes 36:25-28
V/C:  Joh 13:1-17

Tisdag
M/L: Tit 3:4–8
S:       2 Mos 14:21-22
V/C:  Mark 14:22-25

Onsdag
M/L: Joh 1:29-34
S:       Apg 8:26-39
V/C:  Joh 13:33-35

Torsdag
M/L: Rom 6:3–11
S:       Rom 8:21-24
V/C:  Joh 17:1–11

Fredag
M/L: Matt 3:11-12
S:       Apg 2:42-47
V/C:  Joh 17:20-21

Lördag
M/L: Tit 2:11-14
S:       1 Kor 12:12-14
V/C:  Matt 14:26-36

Söndag
Luk 14:15-24
Sak 3:1–7
Ps 65:2–5


Kallelsen till Guds rike v.24
Hur vet jag att Gud har kallat mig? Vad betyder det för mig att vara kallad av Gud? Vad är min speciella uppgift i Guds rike? Ibland räcker vår närvaro, vad kan det betyda?
 
Måndag 
M/L: Luk 14:15-24
S:       Upp 19:5–9
V/C:  Mark 14:37-42

Tisdag
M/L: Joh 3:1–8
S:       Sak 3:1–7
V/C:  Mark 14:43-52

Onsdag
M/L: Joh 1:35-46
S:       1 Kor 1:26-31
V/C:  Mark 14:53-65

Torsdag
M/L: Rom 8:28-30
S:       Ef 6:10-13
V/C:  Mark 14:66–72

Fredag
M/L: Mark 2:13-17
S:       Ef 6:14-18
V/C:  Mark 15:1-5

Lördag 
M/L: Matt 5:33-37
S:       Dom 6:7–16
V/C:  Mark 15:6–15

Söndag 
Luk 15:1–7
Mika 7:18-20
Ps 119:170–176
 
Förlorad och återfunnen v.25
Hur kan jag känna igen temat ” förlorad och återfunnen” i mitt liv? Vad betyder det för min syn på andra?

Måndag 
M/L: Luk 15:1–7
S:       Mika 7:18-20
V/C:  Mark 15:16-20

Tisdag
M/L: Rom 6:6-11
S:       Jes 51:1-3
V/C:  Mark 15: 21-24

Onsdag
M/L: Luk 15:8-10
S:       1 Petr 5:5-11
V/C:  Luk 23:34

Torsdag
M/L: Ef 2:1–10
S:       Mark 4:26-34
V/C:  Joh 19:25-27

Fredag
M/L: Matt 6:25-30
S:       Matt 6:31-34
V/C:  Mark 15:25-32   

Lördag 
Joh 1:1-5
1 Mos 1:1-13
Apg 17:22-31  

Söndag 
Luk 1:5–17
Jes 49:1–2
Ps 96 27
 
Skapelsen v.26
På vilka sätt erfar jag att skapelsen talar om en Skapare?
 
Den högstes profet
Hur känner jag igen mig i orden ”och du barn skall vara den högstes profet”? Hur kan jag bana väg för Herren?
På vilket sätt vittnar jag om min tillhörighet till Kristus? Vilka profeter har vi i vår tid? Vad har de för budskap?
 
Måndag  
M/L: Joh 1:1-5
S:       Apg 14:15-17
V/C:  Luk 23:39-43   
 
Tisdag 
M/L: Matt 6:25-30
S:       Job 12:7-13
V/C:  Mark 15:33-39

Onsdag
M/L: Mark 6: 30-44
S:       Kol 1:21-23
V/C:  Mark 15:42-47

Torsdag
M/L: Luk 1:5-17
S:       Jes 49:1-2
V/C:  Joh 20:1-10

Fredag
M/L: Luk 1:57-66
S:       Apg 13: 16-25
V/C:  Joh 20:11-18

Lördag 
M/L: Luk 1:67-80
S:       Jes 42:5-9
V/C:  Luk 24:13-27

Söndag 
Luk 5:1–11
Hes 1:26-2:3, 8–10
Ps 40:6–12


Sänd mig v.27
Vilka apostlar känner jag till och vad betyder de för mig? Vem är apostel? Hur ser jag på min egen kallelse och sändning? Till vem eller vad är jag sänd idag?
Vad vill jag helst slippa bli sänd till? Vad menar jag med böneorden: Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den?
 
Måndag 
M/L: Luk 5:1-11
S:       Hes 1:26-2:3, 8-10
V/C:  Luk 24:28-32

Tisdag
M/L: 1 Tim 1:12-17
S:       Jes 6:1-8
V/C:  Luk 24:33-35

Onsdag
M/L: Matt 16:13-20
S:       Rom 16:1–7
V/C:  Joh 20:19-23

Torsdag
M/L: 1 Petr 2:4-10
S:       1 Joh 1:8-2:2
V/C:  Joh 20:24-29

Fredag
M/L: Mark 3:7–19
S:       Ef 2:1–10
V/C:  Joh 21:1–14

Lördag 
M/L: Luk 15:9–10
S:       Jer 1:4–10
V/C:  Joh 21:15  

Söndag 
Matt 5:20-26
3 Mos 19:1–2, 13–18
Ps 15  


Efterföljelse v.28
Vilka Kristi efterföljare har jag mött i mitt liv? Vad betyder det att följa Kristus? Hur kan jag följa honom idag? Vad förlorar jag på att följa Kristus, vad vinner jag?
 
Måndag
M/L: Matt 5:20-26
S:       3 Mos 19:1-2
V/C:  Joh 21:16

Tisdag
M/L: 1 Petr 1:13-16
S:       Amos 7:10-15
V/C:  Joh 21:17-19
 
Onsdag
M/L: Matt 16:24-27
S:       1 Kor 9:19-26
V/C:  Rom 6:3–5(Att följa Jesus)

Torsdag
M/L: 1 Thess 2:1-8
S:       Fil 2:1-11
V/C:  Gal 2:19-21(Att följa Jesus)

Fredag
M/L: Luk 9:51-62
S:       Apg 17:16-34
V/C:  Joh 20:19-29(Att följa Jesus)

Lördag 
M/L: Matt 10:24-33
S:       1 Kung 19:19-21
V/C:  Joh 15:19(Att följa Jesus)
 
Söndag 
Matt 17:1–8
2 Mos 24:12-18
Ps 89:12–18


Jesus förhärligad v.29
Mose, Elia och Kristus på berget, vad säger detta mig?
Hur kan jag se den förhärligade Kristus idag? Ibland är Jesu härlighet tydligare för mig, när? Hur kan jag leva i Jesu närvaro även efter ”förklaringsstunderna”? Hur kan jag bidra till hans förhärligande?
 
Måndag
M/L: Matt 17:1-8
S:       2 Mos 24:12-18
V/C:  Joh 8:12(Att följa Jesus)

Tisdag 
M/L: 2 Kor 3:9–18
S:       2 Mos 34:27–35
V/C:  Matt 5:14(Att följa Jesus)

Onsdag
M/L: Mark 9:1–13
S:       Upp 1:9–18
V/C:  Matt 28:16–20(Att följa Jesus) 

Torsdag
M/L: 2 Kor 3:9–18
S:       Luk 9:35
V/C:  Rom 7:14-25(Att följa Jesus)

Fredag
M/L: Luk 9:28-36
S:       Kol 3:12-17
V/C:  Hebr 11:8–16(Att följa Jesus)        
 
Lördag 
M/L: Mark 9:9–13
S:       2 Mos 40:30–38
V/C:  2 Kor 3:9–11(Att följa Jesus) 

Söndag 
Matt 7:15-21
Mika 3:5–8
Ps 119:30–35                                                        

Andlig klarsyn v.30
Vad betyder andlig? Vad betyder klarsyn? Hur kan jag veta vad som är rent och klart? Vad behöver jag Andens hjälp med? Hur gör jag för att skilja på gott och ont? Hur avgör jag vad som är Guds vilja? Vilka frukter får jag bära idag?
 
Måndag 
M/L: Matt 7:15-21
S:       Mika 3:5–8
V/C:  2 Kor 3:12-18(Att följa Jesus)

Tisdag
M/L: 1 Kor 3:10-15
S:       Ords 7:1-3
V/C:  2 Petr 1:16-18(Att följa Jesus)

Onsdag
M/L: Matt 7: 22–29
S:       Rom 8:14-17
V/C:  Upp 22:13(Att följa Jesus)                              

Torsdag
M/L: 1 Joh 4:1–6
S:       1 Kor 2:6–10
V/C:  Rom 11:33-36(Att följa Jesus)

Fredag
M/L: Matt 7:13-14
S:       Luk 10:38-42
V/C:  1 Joh 3:18-22(Att följa Jesus) 

Lördag 
M/L: Matt 13:24-30
S:       Jer 7:1-7
V/C:  1 Joh 3:23-24(Att följa Jesus)

Söndag 
Matt 25:14–30
1 Mos 1:24-2:3
Ps 8


Goda förvaltare v.31
Vad betyder det att vara en god förvaltare? Vad har jag fått att förvalta? Hur kan jag bidra till att förvalta jorden väl? Hur kan jag förvalta Guds nåd?
 
Måndag
M/L: Matt 25:14-30
S:       1 Mos 1:24-2:3
V/C:  Apg 17:22-27(Att följa Jesus) 

Tisdag
M/L: 1 Petr 4:7-11
S:       Ords 3:27-32
V/C:  Apg 17:28-31(Att följa Jesus) 

Onsdag
M/L: Luk 12:42-48
S:       2 Tim 4:1-7
V/C:  1 Joh 4:10-12(Att följa Jesus)

Torsdag
M/L: Ef 4:20-28
S:       Fil 3:1–9
V/C:  1 Joh 4:13(Att följa Jesus)

Fredag
M/L: Luk 16:1–13
S:       Jos 24:16-18
V/C:  1 Joh 4:14-16 Att följa Jesus)

Lördag 
M/L: Luk 12:42-48
S:       Amos 8:4-7
V/C:  Rom 5:8(Att följa Jesus)

Söndag 
Joh 15:1-9
Jes 27:2-6
Ps 28:6-9


Nådens gåvor v.32
Att få av nåd, vad betyder det? Vilka tecken på nåd har jag fått av Gud? Hur vill jag använda mina gåvor?
Vilken betydelse har mina medmänniskors gåvor för mig?

Måndag 
 M/L: Joh 15:1–9
S:       Jes 27:2–6
V/C: 1 Thess 5:16-22(Att följa Jesus)   

Tisdag
M/L: 1 Kor 12:12-26
S:       2 Mos 19:3-8
V/C:  1 Thess 5:23-24 Att följa Jesus)

Onsdag
M/L: Matt 18:18-22
S:       1 Kor 12:4–11
V/C:  Kol 3:16 (Att följa Jesus)                                    

Torsdag
M/L: Rom 12:3–8
S:       1 Petr 5:6–11
V/C:  Kol 3:17(Att följa Jesus)

Fredag
M/L: Luk 9:46-48
S:       Luk 13:22-35
V/C:  Ps 23:1–5(Frihet)

Lördag 
M/L: Matt 17:14-20
S:       Jos 24:16-18
V/C:  Matt 5:3(Enkelhet)                           

Söndag 
Luk 18:9.14
Jes 2:12-17
Ps 143:6–10


Tro och liv v.33
Bön och arbete, tro och liv, vilken rytm behöver jag i mitt liv? ”Handling och bön” må bli ett, hur kan det se ut i mitt liv? Varför är det ibland svårt att göra det jag innerst inne vill?
 
Måndag  
M/L: Luk 18:9–14
S:       Jes 2:12-17
V/C:  Mark 6:30-31(Tystnad)                   S:t Brynolf av Skara

Tisdag
M/L: Rom 3:21-28
S:       Amos 5:21-24
V/C:  Matt 6:31-34(Bekymmerslöshet)

Onsdag
M/L: Matt 21:28-31
S:       Jak 1:22-25
V/C:  Ps 46:11(Långsamhet)

Torsdag
M/L: Rom 7:14-25
S:       Matt 19:13-15
V/C:  Kol 3:1–4 (Andlighet)

Fredag
M/L: Matt 23:1–12
S:       Joh 6:51-58
V/C:  Apg 2:41-47(Delande)           

Lördag 
M/L: Jak 1:17-27
S:       Jes 1:10-17
V/C:  Joh 8:31-32 (Frihet)

Söndag 
Mark 7:31-37
2 Mos 4:10-17
Ps 145:13b–18


Friheten i Kristus v.34
Vad betyder det att Kristus gjort oss fria? Vad hindrar mig från att ta emot nåden och fullt ut leva i Kristi frihet?
Vad vill jag ha frihet från och frihet till?

Måndag  
M/L: Mark 7:31-37
S:       2 Mos 4:10-17
V/C:  Matt 6:28-30(Enkelhet)

Tisdag 
M/L: 2 Kor 3:4-8
S:       Jes 38:1-6
V/C:  Job 33:31(Tystnad) 

Onsdag 
M/L: Luk 13:10-17
S:       Gal 4:31-5:6
V/C:  Jesu Syrak 30:21–24(Bekymmerslöshet)

Torsdag 
M/L: Rom 8:18-23
S:       1 Kor 7:29-31
V/C:  Luk 24:13-15(Långsamhet)

Fredag 
M/L: Mark 2:23-28
S:       Vish 3:1-9
V/C:  Matt 6:19-21(Andlighet)

Lördag
M/L: 2 Kor 3:4-8
S:       2 Mos 23:10-12
V/C:  Matt 7:7-12(Delande)                                 

Söndag
Luk 10:23-37
1 Mos 4:8–12
Ps 103:1–6