PC symbol färg

LECTIONARIUM APRIL-JUNI 2020

Första texten läses i laudes, andra i middagsbönen och tredje i vesper.
Till varje veckas läsningar finns frågor att fundera på som används i det dagliga bibeldelandet på Pilgrimscentrum kl. 9:30.

Maj 2020
1 fre
1 Petr. 2:22–25
Rom 8:18–25
Fil. 1:27–2:11
 
2 lör
Hes. 34:11–16
Jes 43:18–21
Fil. 2:12–18
 
Hur kan vi vara föredömen för
   varandra? (1 Petr. 5)
Vad tänker du när Jesus säger att han
   är grinden? (Joh. 10:11)
Hur stöder Anden oss i våra liv?
Att visa kärlek, vad betyder det?
Vad är ”härliga ängar” för dig?
   (Hes. 3411f.)
Vad innebär det att Gud dukar ett bord
   mina fienders åsyn? (Ps. 23)
3  Fjärde i påsktiden  –
Vägen till livet
2 Mos 13:20–22;   1 Thess 5:9–11
Joh 13:31–35
Ps 147:1–7;    (Taizé: Joh 10:1–10)
 
4 mån
2 Mos 13:20–22
Heb 6:13–20
Fil. 2:19–3:1
 
5 tis
1 Thess 5:9–11
Jes 8:11–18
Fil. 3:2–16
 
6 ons
Joh 13:31–35
1 Joh 5:5–12
Fil. 3:17–4:1
 
7 tor
Joh. 16:16–22
Luk 13:18–21
Joh 13:31–35
 
8 fre
Hebr. 13:12–16
2 Pet 1:1–8
Fil. 4:2–9
 
9 lör
Jes. 54:7–10
Matt 9:33–38
Fil. 4:10–23
 
Har du varit med om att har förstått att
   någon är troende  genom den kärlek
   vederbörande visat?
Vad har Guds ed till Abraham att göra
   med oss idag? (Hebr. 6:13f.)
Hur visar sig Guds ledning för dig?
Vad betyder det att Gud upprätthåller
   skapelsens ordning och har omsorg
   om allt? (Ps. 147)
Hur får jag kunskap om Jesus i mitt
   liv just nu? (2 Petr. 1:1f)
10  Femte i påsktiden  –
Att växa i tro
Jes 57:15–16
Gal 5:13–18
Joh 17:9–17
Ps 98:1–8;    (Taizé: Joh 14:1–12)
 
11 mån
1 Joh. 4:10–16
Jer 9:22–23
Ef. 1:1–14
 
12 tis
Joh. 15:10–17
Jud 20–21
Ef. 1:15–23
 
13 ons
Joh 17:9–17
Ps 23
Ef. 2:1–10
 
14 tor
1 Joh. 3:18–24
2 Kor 5:17–20
Joh 17:9–17
15 fre
Joh. 16:5–11
1 Pet 1:14–17
Ef. 2:11–22
 
16 lör
Hos. 14:5–9
1 Thess 5:12–28
Ef. 3:1–13
 
Hur bygger man ett liv på tro?
   (Jud. 20–21)
Vad upplever du att det är att vara en
   ny skapelse i Kristus? (2 Kor. 5:17f)
På vilka sätt är du ställd i
   försoningens tjänst i ditt liv?
 
 
 
17  Bönsöndagen  –
Bönen
1 Kung 3:5–14;     Rom 8:24–27
Matt 6:5–8
Ps 13;    (Taizé: Joh 14:15–21)
 
18 mån
1 Kung 3:5–14
Ps 113:1–9
Ef. 3:14–21
 
19 tis
Jer. 29:11–14
Joh 16:25–28
Ef. 4:1–6
 
20 ons
Matt 6:5–8
1 Pet 2:19–25
Ef. 4:7–16
 
21  Kristi himmelsfärds dag  –
Herre över allting
Dan 7:13–14;     Ef 4:7–13
Apg 1:1–11, alt. Joh 17:1–8
Ps 110;    (Taizé: Matt 28:16– 20)
 
22 fre
Luk. 24:49–53
Heb 13:5–9
Ef. 4:17–24
 
23 lör
Joh 17:1–8
Hes 37:24–27
Ef. 4:25–32
 
Vad innebär det att Kristus lämnar
   jorden? (Luk 24:49f)
På vilket sätt kan pengar vara ett
   problem? (Hebr. 13:5f)
Hur kan vi leva annorlunda, och
   varför ska vi göra det? (Ef. 4:17f)
Vad är bön i mitt liv? (Matt. 6:5f)
Hur ser du på förlåtelsen?
   Hur förlåter man någon annan? Hur
   förlåter man sig själv?  (Matt. 6:5f)
24  Söndagen före pingst  –
Hjälparen kommer
1 Kung 19:9–16;     Apg 1:12–14
Joh 16:12–15
Ps 33:18–22;    (Taizé: 1 Pet 4:12–16)
 
25 mån
Joh. 15:26–16:4
1 Joh 3:1– 3
Ef. 5:1–7
 
26 tis
Rom. 8:16–18
Heb 3:1–6
Ef. 5:8–20
 
27 ons
Joh 16:12–15
Ps 42:1–6
Ef. 5:21–33
 
28 tor
Apg 1:12–14
Matt 6:24–34
Joh 16:12–15
 
29 fre
1 Kung 19:9–16
Heb 11:1–3
Ef. 6:1–9
 
30 lör
Ps 33:18–22
Jes 32:15–20
Ef. 6:10–24
 
Hur kan jag veta att jag väljer rätt,
   väljer det som är viktigt?
   (Matt. 6:24f)
Vad innebär det i min tro att söka
   sanningen? (Joh. 16:12)
Vad betyder helig Ande / Guds
   Ande / Kristi Ande för mig?
   (Rom. 8:16f)
Det är först i det stilla suset som Elia
   hör Herrens röst. Hur kan jag stilla
   mig nog för att höra? (1 Kung. 19:9)
31  Pingstdagen  –
Den heliga anden
Jes 12
Ef 2:17–22
Apg 2:1–11, alt. Joh 7:37–39
Ps 104:27–31   (Taizé: Joh 20:19–23)
 
Juni 2020
1  Annandag pingst  –
Andens vind över världen
Jes 44:1–8;       Apg 2:36–41
Joh 12:44–50
Ps 68:10–14, 20–21  (Taizé: Jes 59:15–21)
 
2 tis
Ef 2:17–22
Jes 60:18–20
Apg. 1:1–11
 
3 ons
Joh 7:37–39
Joel 3:1–5
Apg 1:12–26
 
4 tor
Jes 44:1–8
Rom 1:1–7
Apg 2:36–41
 
5 fre
Joh 14:25–29
2 Tim 2:8–13
Apg. 2:16–28
 
6 lör
Jes 12
1 Joh 2:7–10
Apg. 2:29–40
 
Vad hände egentligen den där första
   pingstdagen? (Apg. 2:1f)
Vem är den heliga Anden?
Vad menar Jesus med att Hjälparen ska lära oss allt? (Joh. 14:25f)
7  Heliga trefaldighets dag  –
Gud – Fader, Son och Ande
1 Mos 18:1–8
Apg 4:5–12
Joh 11:18–27
Ps 113:1–6       (Taizé: Joh 3:14–21)
 
8 mån
1 Mos 18:1–8
Ps 118:5–6
Apg. 2:41–47
 
9 tis
Apg 4:5–12
Rom 15:5–13
Apg. 3:1–10
 
10 ons
Joh 11:18–27
Joh 12:27–33
Apg. 3:11–26
 
11 tor
5 Mos. 6:4–9
1 Kor 10:16–17
Joh 11:18–27
 
12 fre
Rom. 11:33–36
Kol 2:6–15
Apg. 4:1–12
 
13 lör
Matt. 28:16–20
Jes 46:3–4
Apg. 4:13–22
 
Vad betyder det att Gud är treenig?
Försök att komma på någon symbol
   eller bild som uttrycker treenigheten
   bättre än vad ord kan göra.
Finns det någon hierarki inom
   treenigheten?
Hur blir det om vi säger ”I Moderns,
   Sonens och den heliga Andens
   namn”?
14  Första efter trefaldighet  –
Vårt dop
1 Mos 7:11–23
Apg 8:26–39
Matt 3:11–12
Ps 66:5–12;    (Taizé: Joh 6:47–51)
 
15 mån
Joh. 3:1–8
Jer 1:4–8
Apg. 4:23–31
 
16 tis
Rom. 6:3–11
2 Mos 14:10–14
Apg. 4:32–37
 
17 ons
Matt 3:11–12
Matt 4:1–11
Apg. 5:1–11
 
18 tor
Apg 8:26–39
1 Pet 5:1–4
Matt 3:11–12
 
19 fre
1 Mos 7:11–23
1 Pet 5:6–11
Apg. 5:12–16
 
Är dopet bara en symbol för Guds
   handlande, eller sker det någon
   konkret förändring i oss och vår
   relation till Gud när vi döps?
Vilken betydelse har mitt dop för mig
   idag?
Vad betyder att döpas ”med helig
   ande och eld”? (Joh. 3:11f.)
 
 
 
 
 
20  Midsommardagen  –
Skapelsen
1 Mos 9:8–17;    Kol 1:21–23
Mark 6:30–44
Ps 104:1–13;   (Taizé: Fil 2:5–11)
 
 
21  Den heliga Johannes döparens dag  – Den högstes profet
Jes 42:5–9;    Apg 10:37–38
Luk 1:67–80
Ps 96;    (Taizé: Matt 10:26–31)
 
22 mån
1 Mos 9:8–17
Vis 1:11–15
Apg. 5:17–26
 
23 tis
Kol 1:21–23
Joh 10:7–11
Apg. 5:27–42
 
 
24 ons
Mark 6:30–44
Matt 3:1–6
Apg. 6:1–7
 
25 tor
Jer. 22:1–4
Joh 1:26–30
Luk. 1:5–17
 
26 fre
Luk. 1:57–66
Rom 10:5–10
Apg. 6:8–14
 
27 lör
Ps 104:1–13
Joh 14:1–3
Apg. 6:15–7:8
 
Hur kan vi få begränsade resurser att
   räcka till alla? (Mark. 6:30f.)
Hur kan kristen tro bidra till att rädda
   Guds skapelse?
Var är det att vara profet? (Jer. 22)