PC symbol färg

Böneliv

Måndag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan
09.00 Laudes (Morgonbön), Klosterkyrkan
12.00 Sext (Bön under dagen), Klosterkyrkan
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Klosterkyrkan

Tisdag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan

Onsdag
08.00 Mässa (sjungen), Klosterkyrkan
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan

Torsdag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan.
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan

Fredag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan
18.00 Mässa (sjungen), Klosterkyrkan

Lördag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
12.00 Sext, Mariagårdens kapell
15.00 Vesper, Mariagårdens kapell

Söndag
11.00 Högmässa, Klosterkyrkan