PC symbol färg

Böneliv arpil–maj 2020

För att minska risken för smittspridning, ber vi för närvarande tidebönerna måndag–fredag under valnötsträden i Munkträdgården, utom vid regn då vi ber i Klosterkyrkan. Mässorna firas fortfarande i Klosterkyrkan, men med den ordningen att kommunkanterna tar emot Kristus endast under brödets gestalt.


Måndag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan
09.00 Laudes (Morgonbön), Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext (Bön under dagen), Klosterkyrkan
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Klosterkyrkan

Tisdag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan

Onsdag
08.00 Mässa (sjungen), Klosterkyrkan
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan

Torsdag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan.
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan
18.00 Bön i Taizéanda. Mariagårdens kapell

Fredag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan
18.00 Mässa (sjungen), Klosterkyrkan

Lördag
08.00 Pilgrimsmässa, Mariagårdens kapell
09.00 Laudes, Mariagårdens kapell

Söndag
11.00 Högmässa, Klosterkyrkan