Bokningsvillkor

Anmälan till våra arrangemang sker via vår hemsida.

Betalning sker med kort vid anmälan, eller via faktura. Välj betalningssätt i listan vid anmälan. Fakturering kan ske före eller efter arrangemanget.

Mer information mailas ut ca 2 veckor innan arrangemangets start.

Avbokningsregler:
• Vid avbokning fram till 14 dagar före start ingen kostnad.
• Vid avbokning 14-7 dagar före start tas halv kostnad ut.
• Vid avbokning senare än 7 dagar före start debiteras hel kostnad, om inte läkarintyg kan uppvisas.

Är det något du undrar över, eller något du behöver ändra i anmälan så kontakta Pilgrimscentrum 0143-105 71, pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
 

PILGRIMSSOMMAR

2 juli-5 augusti 2018 • Vadstena

Klicka här för att se programmet vecka för vecka:

BIRGITTAVANDRING
- I BIRGITTAS FOTSPÅR

21-24 juli 2018 • Vadstena • 1 400 kr

Välkommen att vandra från Alvastra - Vadstena med oss pilgrimer och dela gemenskap. Målet för vandringen är Vadstena - den heliga Birgittas egen stad och att delta på Birgittadagen genom högtidsgudstjänsten i Klosterkyrkan. Vi sover två nätter på Pilgrimscentrum och en natt i Rogslösa församlingshem.

Anmälan senast 6 juli

BIRGITTALEDSVANDRING

26 augusti- 2 september 2018 • Vadstena • 2500 kr

Söderköping - Vadstena.
Vi samlas i Söderköping och vandrar till Vadstena, den heliga BIrgittas egen stad via Gårdeby, Askeby, Linköping, Vreta Kloster, Borensberg, Motala.Vi lever som pilgrimer, delar måltid och enkelt boende.

Anmälan senast 12 augusti

PILGRIMSKURS
-att vara pilgrim

6-9 september 2018 • Vadstena • 1 900 kr

Grundkurs i pilgromstanken - att vara människa på väg - pilgrimshistoria och idag. Om pilgrimsvägar och mål, utrustning och om praktiska saker att tänka på. Teori varvas med vandringar i Vadstenas omgivning. Två dagars teori och två dagars vandring.

Anmälan senast 23 augusti

Retreater

Vår retreatgård heter Mariagården
och är en del av det ursprungliga Birgittinska klostret i Vadstena och ägs av Birgittasystrarna. Under en lång tid var det också kloster-miljö för Mariadöttrarna, som numera har sitt Heliga Hjärtas Kloster. Nu disponerar Pilgrimscentrum Mariagården och i samverkan med Birgittasystrarna inbjuder vi till en gård speciellt avskild för retreat och bön.

”Retreat” betyder att dra sig tillbaka för en tid. Få tid att tänka, att vila, att lyssna inåt och uppåt mer än utåt. Tystnad är en viktig del i retreaten. Kanske upptäcker vi de goda tankarna vi bär på, kanske får vi ro att tänka klart om det som är viktigt för oss. Kanske erfar vi Jesu inbjudan: ”Kom, följ mig… och vila…” (Mark 6). Men retreaten har också en kallelse inbyggd: ”Följ mig och gå ut…” (Matt 28). Vi ska återvända till vardagsvandringen och då tar vi med oss Jesu ord: ”Jag är med er…”
    Varje retreat har ett tema som präglar de ledda meditationerna.
    Retreaterna startar dag 1 under sen eftermiddag och avslutas under eftermiddagen dag 4. Mässan firas dagligen. Möjlighet till enskilt samtal om vad som helst finns, liksom möjlighet att gå till bikt. - Tyvärr är inte retreatgården handikappanpassad.

Vi inbjuder till dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön.
Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

PILGRIMSRETREAT

20-23 september 2018 • Vadstena • 1 900 kr

Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

Anmälan senast 6 september

PILGRIMSDAGAR MED HELIGA BIRGITTA

5-7 oktober 2018 • Vadstena • 1 100 kr

Den heliga Birgitta får vara mönster för oss under några dagar i Vadstena. Vi vandrar, ber och samtalar med varandra. Enkelt boende. Birgittadagen firar vi tillsammans med Birgittasystrarna i Vadstena med gudstjänst och fest.

Anmälan senast 21 september

PILGRIMSRETREAT

18-21 oktober 2018 • Vadstena • 1 900 kr

Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

Anmälan senast 4 oktober

PILGRIMSRETREAT

- introduktionsretreat med gemensam    vägledning med Mikael Kjell och
Sr M Karin o.Ss.s.

15-18 novmeber 2018 • Vadstena • 1 900 kr

Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

Anmälan senast 1 november

PILGRIMSRETREAT

6-9 december 2018 • Vadstena • 1 900 kr

Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

Anmälan senast 22 november