Bokningsvillkor

Anmälan till våra arrangemang sker via vår hemsida.

Betalning sker med kort vid anmälan, eller via faktura. Välj betalningssätt i listan vid anmälan. Fakturering kan ske före eller efter arrangemanget.

Mer information mailas ut ca 2 veckor innan arrangemangets start.

Avbokningsregler:
• Vid avbokning fram till 14 dagar före start ingen kostnad.
• Vid avbokning 14-7 dagar före start tas halv kostnad ut.
• Vid avbokning senare än 7 dagar före start debiteras hel kostnad, om inte läkarintyg kan uppvisas.

Är det något du undrar över, eller något du behöver ändra i anmälan så kontakta Pilgrimscentrum 0143-105 71, pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
 


PILGRIMSVILA FÖR KVINNOR

27-28 januari 2018 • Vadstena • 700 kr

Du är välkommen att delta i liv och stillhet genom vår rytm på Pilgrimscentrum. Du får tillbringa två dagar tillsammans med andra kvinnor, göra en kort pilgrimsvandring, vila, delta i heliga danser. I avgiften ingår även kost och logi. Avgift för önskan om enkelrum 850 kr.


PILGRIMSTEOLOGISKT SEMINARIUM

31 januari-2 februari 2018 • Vadstena • 1700 kr

Årets tema "Tystnad" handlar om var tystnad finns och hur den påverkar oss - i både yttre och inre mening. En blandning av inspirerande föredrag, workshops, möten och samtal.
I kostnaden ingår kost, men logi bokas separat.

PILGRIMSRETREAT
- GODLY PLAY
 

8-11 februari 2018 • Vadstena • 1 900 kr

Godly Play är ett förhållningssätt och en metod för att förmedla Bibelns berättelser - att meditera kring och uttrycka kristen tro.
Dagar i stillhet, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

Anmälan senast 25 januari

PILGRIMSRETREAT
TEMA - I GUDS TYSTNAD FÅR JAG VARA

1-4 mars 2018 • Vadstena • 1 900 kr

Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

Anmälan senast 15 februari

IKONMÅLNINGS-KURS

25-29 mars 2018 • Vadstena • 5200 kr

Ikonmålning är ett sätt att göra evangeliet tydligt. Gud blev människa i Jesus Kristus och har på det sättet gjort det möjligt för oss att vara delaktiga i att synliggöra det Gudomliga.
En kurs både för dig som är "nybörjare" och dig som vill fortsätta och fördjupadig i ikonmålning. Frihet att välja motiv i samråd med lärare. Lärare: Lisa Chemnitz

Anmälan senast 11 mars

PILGRIMSRETREAT
TEMA - I GUDS SVAGHET FINNS MIN RÄDDNING

5-8 april 2018 • Vadstena • 1900 kr

Retreaten leds av Biskop em Martin Lind.
Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

Anmälan senast 22 mars

PILGRIMSKURS
- ATT VARA PILGRIM

17-20 april 2018 • Vadstena • 1900 kr

Grundkurs i pilgrimstanken - att vara människa på väg - pilgrimshistoria och idag. Om pilgrimsvägar och mål utrustning och om praktiska saker att tänka på. Teori varvas med vandringar i Vadstenas omgivning. Två dagars teori och två dagars vandring.

Anmälan senast 1 april

PILGRIMSRITT
"KYRKANS VÄGGAR TALAR"

5-6 maj 2018 • Vadstena • 2 000 kr

Ridning i pilgrimsanda genom samtal, tystnad och ridning. Enkel övernattning i församlingshem. Vi besöker två medeltida kyrkor i Vadstenas närhet. Ridvana krävs.

Anmälan senast 15 april

PILGRIMSVANDRING

9-10 maj 2018 • Vadstena • 300 kr

Två dagars vandring från Landeryd i Linköping till Vreta Kloster. Enkel övernattning på golvet i Skäggetorp.

Anmälan senast 25 april

SING & PRAY

10-13 maj 2018 • Vadstena • 900 kr

Dagar i Taize-anda. Gudstjänster, workshops, vandringar och gemenskap.

Anmälan senast 15 april


IKONMÅLNINGS-KURS

24-29 juni 2018 • Vadstena • 5200 kr

Retreater

Vår retreatgård heter Mariagården
och är en del av det ursprungliga Birgittinska klostret i Vadstena och ägs av Birgittasystrarna. Under en lång tid var det också kloster-miljö för Mariadöttrarna, som numera har sitt Heliga Hjärtas Kloster. Nu disponerar Pilgrimscentrum Mariagården och i samverkan med Birgittasystrarna inbjuder vi till en gård speciellt avskild för retreat och bön.

”Retreat” betyder att dra sig tillbaka för en tid. Få tid att tänka, att vila, att lyssna inåt och uppåt mer än utåt. Tystnad är en viktig del i retreaten. Kanske upptäcker vi de goda tankarna vi bär på, kanske får vi ro att tänka klart om det som är viktigt för oss. Kanske erfar vi Jesu inbjudan: ”Kom, följ mig… och vila…” (Mark 6). Men retreaten har också en kallelse inbyggd: ”Följ mig och gå ut…” (Matt 28). Vi ska återvända till vardagsvandringen och då tar vi med oss Jesu ord: ”Jag är med er…”
    Varje retreat har ett tema som präglar de ledda meditationerna.
    Retreaterna startar dag 1 under sen eftermiddag och avslutas under eftermiddagen dag 4. Mässan firas dagligen. Möjlighet till enskilt samtal om vad som helst finns, liksom möjlighet att gå till bikt. - Tyvärr är inte retreatgården handikappanpassad.

Vi inbjuder till dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön.
Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

PILGRIMSRETREAT
TEMA - I GUDS TYSTNAD FÅR JAG VARA

15-18 mars 2018 • Vadstena • 1 900 kr

Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön. Vi bor i enkelrum, äter tillsammans, mediterar, vandrar och firar gudstjänst.

Anmälan senast 28 februari